Danmark skal satse på biomasse for at nedbringe-CO2 udledning

Fødevareministeriet skriver:
Ny rapport fastslår at potentialet for bioenergi i Danmark er meget stort. Rapporten vurderer, at produktionen af biomasse til bioenergi kan mangedobles med lavere CO2-udledning til følge. Biomasse står i dag for 12,3 procent af den samlede energiforsyning – vindkraft står for 2,6 procent. Det er Fødevareministeriet som har bestilt rapporten, der viser det meget store potentiale for alternativ energi fra biomasse. Ikke alene slipper Danmark af med gyllen fra landbruget, vi kan også nedbringe CO2 udledningen ved at satse mere på biomasse som energikilde, fastslår rapporten.
– Offentligheden har altid haft meget fokus på vindmølleenergien, og Danmark er i front, når det gælder udviklingen af vindmøller. Men i virkeligheden har bioenergien længe været den vigtigste vedvarende energikilde i Danmark – langt vigtigere end vindenergi. Det håber jeg at denne rapport kan være med til at oplyse om, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Ifølge forskerne bag rapporten, kan Danmark mangedoble produktionen af biomasse til bioenergi. Og det uden at det begrænser produktionen af foder og fødevarer. Der ligger et stort uudnyttet biomassepotentiale i halm og ikke mindst i husdyrgødning, hvoraf under 5 pct. i dag udnyttes til energi.
– Ikke nok med at der produceres energi. Vi skaffer os af med nogle af landbrugets forureningsproblemer ved hjælp af bioenergien. Det gælder ikke mindst udvaskningen af næringsstoffer. Ved f.eks. at omdanne gylle til bioenergi kan vi både reducere landbrugets miljøbelastning og til gengæld få gode vedvarende energikilder, som virkelig bidrager til at reducere CO2 udslippet, siger Eva Kjer Hansen.
Rapporten lægger ikke op til, at danske marker skal bruges til at producere energi frem for fødevarer. Balancen mellem fødevarer, foder og bioenergi er vigtig. Derfor skal Danmark ikke bygge sin energiforsyning på at udvinde bioenergi direkte på energiafgrøder. Med den nuværende viden og teknik bør dansk dyrkning af egentlige energiafgrøder af økonomiske og miljømæssige grunde rettes mod afbrænding i kraftvarmeværker.
Find rapporten og kontaktpersoner her

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *