Børnepasning i udkantsområder

Børnepasning i udkantsområder – en beretning fra Venø

Forældre i tyndt befolkede områder bruger fantasien og tager selv fat, når børnene skal passes. De sædvanlige aldersopdelinger i vuggestue/dagpleje, børnehave og SFO/fritidshjem kan ikke altid bruges, når antallet af børn i lokalsamfundet er lavt.

På Venø i den vestlige del af Limfjorden har man gjort op med de traditionelle aldersgrænser og er ved at etablere Venø børne- og ungdomshus. Huset er en selvejende institution, hvis formål bl.a. er at skabe mulighed for at børn og unge kan udfolde sig på øen i dagtimerne, at skabe et værested for de unge om aftenen og tilbyde lokaler til grupper, som ønsker klub- eller hobbyaktiviteter.
Kredsen bag Venø børne- og ungdomshus har rejst penge: 120.000 kr. er indsamlet på Venø, Lokale- og anlægsfonden har givet et tilskud på 150.000 kr. og der er givet 200.000 kr. fra Miljø- og Energiministeriets ø-støttemidler. Struer kommune har lagt 218.000 kr. oven i som et engangsbeløb. Pengene er brugt til at rejse et træhus ved siden af Venø skole. Det tages i brug d. 1. februar og her skal øens yngste fremover passes. For tiden passes børnene i midlertidige lokaler.

Det lyder jo enkelt nok – men lovgivning og overenskomster er ikke indrettet efter de små samfunds forhold. En institution for førskole-børn kræver en leder og en souschef, siger BUPL og Kommunernes Landsforening. Det bliver for dyrt, siger Struer kommune og gør børnehuset til en satellit-institution under en børneinstitution inde på fastlandet.

Men det kommer i praksis til at betyde, at børnene fra Venø om morgenen skal afleveres i institutionen på fastlandet, hvorefter de i løbet af dagen vil blive transporteret tilbage til Børnehuset på Venø og passet der, for sidst på dagen at blive kørt tilbage til fastlandet, hvis de ikke er blevet hentet forinden. For ellers kan kommunen ikke få det til at hænge sammen økonomisk og personalemæssigt.

Det er for absurd, mener forældrene på Venø. Og Børnehuset har da også fået en midlertidig dispensation, så al den køren frem og tilbage undgås. Men dispensationen er ved at løbe ud.

Nu vil man på Venø i stedet gøre brug af lovgivningen om Skolefritidsordninger. Den åbner mulighed for at børn i førskolealderen kan optages i SFO’er ved små skoler. Det vil gøre Venø selvbærende i børnepasning, idet de 0-3årige vil kunne passes i øens dagpleje for derefter at flytte over i Børnehuset og blive passet der resten af den tid, de har behov for pasning.

Der er p.t. på Venø 40 børn under 18 år, heraf er halvdelen under 10. Øen har en skole med 15 elever fra børnehaveklasse op til 4. klasse.

Ideen bakkes op af forældrene, Venø skoles lærere, det pædagogiske personale og af foreningen Venø Børne- og Ungdomshus. Også Struer kommune går ind for tanken – så nu er det op til undervisningsminister Margrethe Vestager at give den nødvendige dispensation.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *