Artikel 33

Artikel 33 i Ribe Amt: Samlingssteder i høj kurs

I 2002 fik 7 projekter fra regionen tilskud under artikel 33-ordningen. Der var ca. 1,5 mio. kr. til rådighed.
Kultur- og Aktivitetscenteret i Jernved: Etablering af et samlingssted for alle i byen, både for de kulturelle og sportslige aktiviteter og unge uden foreningstilhørsforhold.
Outrup – et aktivt sted i Vestjylland: Information om og udvikling af det fysiske miljø i Outrup som led i et større projekt, der skal styrke bosætningen i landsbyen
Multihuset i Starup-Tofterup: Etablering af et samlingssted, hvor byens foreninger, klubber, dagplejere, børnehaver mv. har mulighed for at mødes.
Tambours Have: Anlæggelse af natursti med tilhørende faciliteter (naturlegeplads, opholdsrum m. toiletter og pilerensningsanlæg) i området omkring Tambours Have
Blochsgaard: Indretning af naturskole for lokalområdets børn og unge i en tidligere plantørgård i østkanten af Kærgård Plantage, der er landets eneste naturfredede Klitplantage.
Billum Torv: Etablering af en torveplads med bænke, stensætninger, byens flag m.v.
Ribe Vikingecenter: "Interiør til vikingemiljøer" og "Tilbageførsel af Haulund Bæk". Projekterne er et led i en styrkelse af centerets position som spydspids indenfor rekonstruktion og formidling af vikingetiden.

Artikel 33: Viborg Amt spreder støtten

Viborg Amt har valgt at bevilge artikel 33-midler til en række vidt forskellige projekter – og med vidt forskellige beløb:
Renovering af Stoholm Lystanlæg: Fjends Kommune har modtaget 287.500 kr. til at renovere et anlæg fra 1921: renovering af scene, beplantning, belysning, anlæg af legeplads og petanquebane, rydning af træer og anlæg af stier og p-plads.
Udbygning af Balling Bypark og forbedring af Spøttrup Aktivitetscenter: Spøttrup Kommune har fået 285.000 kr. til udbygning af byparken samt til ombygning af toiletter og køkken i Spøttrup Aktivitetshus.
Renovering og modernisering af Øsløs Forsamlingshus: Viborg Amt har fået en bevilling på 342.600 kr. til en renovering og modernisering af forsamlingshuset: tilbygning af køkken og depot samt indretning af toilet- og garderobeforhold.
Udbygning af naturstinettet: Spøttrup Kommune har fået 90.000 kr. til at udbygge naturstinettet i området ved Sdr. Lem Vig, Håsum Enge og på den nedlaget Vestsallingbane. Bevillingen går til p-pladser, korttavler samt borde og bænke.
Landsbykulturelle værdier i Vellev: Hvorslev Kommune har modtaget 412.375 kr. til at opføre et hus til bl.a. omklædning og depot i tilknytning til Vellev sports- og idrætsanlæg. Der skal også etableres en klatrevæg.
Lokalt græsrodsprojekt i Selde: Foreningen Åndehullet har fået 44.750 kr. til at etablere en park i tilknytning til et nyt byggeri af ældreboliger. Penge skal bl.a. bruges til jordregulering, beplantning, petanquebane, lskur med toilet samt borde og bænke.
Byggeri af nyt hus ved Selde Stadion: Fursund Idrætsforening har fået 151.250 kr. til at opføre et klubhus, der også skal indeholde opholdsrum for de lokale dagplejere samt mødelokaler.
Etablering af stiadgang for bevægelses-handicappede til havet ved Nr. Vorupør: Thisted Turistforening har fået 63.750 kr. til nedlægning af metalriste ved landingspladsen i Nr. Vorupør og ned til havet til glæde for kørestolsbrugere og folk med barnevogne og klapvogne. Handicap-venlighed er et af indsatsområderne i den vestjyske turisme.
Kulturcenter Møllehøjhallen: Viborg Kommune har fået 137.000 kr. til at etablere amfiscene, et bytorv og en IT-café i tilknytning til byggeriet af Møllehøjhallen i Brunshåb.
Frøstrup Minilandsby:  Viborg Amt har fået 31.775 kr. til klargøring af det areal, hvor Frøstrup Minilandsby – en kopi i 1:10 af landsbyen Frøstrup anno 1904 – skal opføres.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *