Vækstplan – del 2: Generelle forbedringer som også gavner landdistrikter og yderområder

[LDF] Anden del af Vækstplan DK, som blev vedtaget midt på ugen, har tiltag rettet mod erhvervsudvikling og beskæftigelse, som også vil gavne landdistrikter og yderområder. Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, giver her sin vurdering af vækstplan del 2.

Nedsættelse af selskabsskatten
Nedsættelse af selskabsskatten er et generelt rammevilkår, som gavner erhvervslivet, især hvor der er overskud. Selv om der er usikkerhed om, hvor mange arbejdspladser, der bliver skabt på kort sigt ved skattenedsættelsen, så kan man håbe, at det øger virksomhedernes likvide beredskab samt, at det fastholder arbejdspladser i Danmark, herunder også arbejdspladser i landdistrikter og yderområder.

Reduktion af energi-afgifter for virksomheder, samt nye tilskudsmuligheder
Det er vigtigt, at produktionsvirksomhederne, som i stor stil ligger i landdistrikter og yderområder får reduceret energiafgifterne. Enkelte tiltag var nævnt i Vækstplan DKs første del, men herunder er der også: afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgift på el), tilskudspulje til el-intensive virksomheder, yderligere tilskud til industriel kraftvarme og lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces.

Forbedringer i adgang til finansiering
Bedre adgang til finansiering er aktuelt et af de helt store mantraer i landdistrikter og yderområder. Det har Landdistrikternes Fællesråd markeret overfor medier og politikere ved alle lejligheder de seneste år, krisen har forløbet. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne gennem blandt andet forlængelse af momskredittiden for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstkautioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Styrket indsats for vækst-, eksport- og investeringsfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Det lyder meget godt, især hvis de forbedrede finansieringsmuligheder tilgodeser virksomheder i landdistrikter og yderområder! Landdistrikternes Fællesråd vil følge op på den præcise udmøntning den kommende tid.

Der er også flere andre forslag i Vækstplan del 2, som gavner erhvervsudvikling og beskæftigelse, men det er mere usikkert, om de øvrige ønskede tiltag vil gavne landdistrikter og yderområder

Alt i alt en meget glædelig anden del af Vækstplan DK. Men der er herefter fortsat mange andre rammevilkår, der skal forbedres for, at der kan skabes yderligere rammevilkår for vækst og udvikling i erhverv og beskæftigelse i landdistrikter og yderområder.

 Læs hovedelementerne i: Vækstplan – del 2 

Dette indlæg blev udgivet i Formandens indlæg, Nyheder. Bogmærk permalinket.