Udvalget skabte livlig debat i landdistrikternes telt

Annette Vilhelmsen (SF), Annette Lind (S), Leif Mikkelsen (LA), Birgitte Josefsen (V), Flemming Damgaard Larsen (V) og Kim Andersen (V) var mødt op til den første debat i landdistrikternes telt på folkemødet på Bornholm torsdag den 14. juni. Det blev en livlig debat med et væld af diskussionslystne borgere, der på ren ‘Så hatten passer’ vis kunne lægge deres spørgsmål i en hat, der gik rundt blandt de fremmødte.

Et sted mellem 80 og 100 personer kom forbi for at lytte og deltage i debatten, der blev styret af en oplagt Hans Christian Schmidt (V), som er formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Debatten kom til at handle om nedrivningspuljen, internetdækning, centralisering, grøn omstilling, infrastruktur og skabelse af arbejdspladser på Bornholm og andre yderområder.

Der blev krydset klinger på ord mellem tilhørere og politikere. Nedrivningspuljen skal genoprettes, lød det fra Venstre. – Det er årsagen til de tomme huse, man skal fokusere på, altså de manglende arbejdspladser, lød det fra en af tilhørerne. Alle funktioner bliver centraliseret, det er derfor husene står tomme. Vi skal betragte internet på linje med vand og elektricitet, og dermed en del af forsyningsforpligtensen, sagde Flemming Damgaard Larsen. – Der er allerede en forsyningsforpligtelse, modsvarede Annette Vilhelmsen. – Gammeldags stokroseromantik udbrød Kim Andersen (V) til en af tilhørere, og kort efter blev konfrontationen afløst af latter.

Bornholms infrastruktur blev et særligt omdrejningspunkt i debatten. Hvorfor kan færge og fly ikke klassificeres som vores motorvej?, lød et af spørgsmålene, med tanke på, at færge og fly til Bornholm burde betragtes som en del af den kollektive trafik. Virksomheder flytter væk pga. den dårlige infrastruktur, og turister afholder sig fra at holde ferie på Bornholm pga. de høje færgepriser, udtalte flere af de fremmødte bornholmere.

Når en familie på fire skal betale 2500 kr. for at komme til Bornholm, fravælger de Bornholm. Hvorfor kan det ikke være gratis at rejse med færgen, hvorfor vælger man ikke at investere i et yderområde som Bornholm?, lød flere spørgmål. Anette Lind (S) refererede til den nye trafikaftale, som regeringen har indgået sammen med Dansk Folkeparti, og som over de næste fem år sender 285 mio. kr. til yderområderne for at forbedre den offentlige transport.

Leif Mikkelsen lagde fokuset et andet sted. – Når vi har mistet 25 % af vores industriarbejdspladser i Danmark, skyldes det en for stor offentlig sektor og et for højt skattetryk, og det går særligt ud over yderområderne. Når arbejdspladserne forsvinder, får det en selvforstærkende, selvødelæggende effekt, og det går ud over infrastrukturen.

– Bornholm får allerede 200 mio. kr. i tilskud til færgedrift om året, lød det fra Flemming Damgaard Larsen (V), der dog sammen med et svensk firma har sat sig for at undersøge, hvad det koster at grave en tunnel fra Bornholm til Skåne.

Der blev også ytret ønske om, at der afsættes øremærkede penge til færgedrift, men det var der ikke tilslutning til blandt politikerne. Økønomien er kommunernes ansvar, og det er kommunerne, I skal tage kampen med, lød det samstemmende fra politikerne.

En times intens debat sluttede af med en opfordring fra politikernes side til at tale landdistrikterne op og til at indgå i dialog med politikerne på baggrund af et konstruktivt engagement omkring yderområdernes udfordringer og muligheder. Annette Lind (S) formanede om, at hele Folketinget har fokus på de særlige udfordringer, der er i landdistrikter og yderområder. Det er derfor, man nu har et Udvalg for Landdistrikter og Øer og en minister på området. Birgitte Josefsen (V) betonede, at man også selv har et ansvar for at skabe udvikling i sit lokalområde.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.