Udvalget for Landdistrikter og Øer besøgte Langeland og Ærø Kommuner, herunder Strynø og Birkholm

[ULØ] Landdistrikternes Fællesråd var med, da udvalget for Landdistrikter og Øer var på studietur til Langeland og Ærø Kommuner. Landdistrikternes Fællesråd deltog i hele studieturen.

Udvalget skulle under besøget på Langeland bl.a. mødes med borgmester Bjarne Nielsen og drøfte mobil- og bredbåndsdækning på Langeland samt udviklingsmuligheder i forbindelse med Femern Bælt. Der blev også afholdt et borgermøde i Bagenkop med diskussion om udfordringerne ved at bo i et yderområde.

Fokus på mobildækning, kystsikring og færgedrift
Under besøget på Strynø mødtes udvalget bl.a. med Sammenslutningen af Danske Småøer og Strynø Beboerforening og drøftede emner som færgefart til de små øer, kystsikring og mobildækning.

På Birkholm drøftede de udfordringerne ved at bo på en lille ø med få indbyggere med øens beboere.

På Ærø mødtes udvalget bl.a. med repræsentanter fra Ærø, Samsø og Læsø Kommuner og drøftede færgedriften til disse 3 øer. Udvalget besøgte endvidere Marstal Navigationsskole, Marstals Fjernvarmes solfangeranlæg, Søby Værft og Havn og Tilflytterhuset i Bregninge.

Formål med udvalgsturen
Formålet med studiebesøget er, at udvalget får indsigt i udviklingen, udfordringer og initiativer i Langeland og Ærø Kommuner. Udvalget møder under studieturen relevante myndigheder, foreninger, organisationer og repræsentanter for erhvervslivet.

Deltagere
Hans Christian Schmidt (V)
Thomas Danielsen (V)
Flemming Damgaard Larsen (V)
Erling Bonnesen (V)
Anni Matthiesen (V)
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Mette Hjermind Dencker (DF)

Øvrige deltagere
Jørgen Nielsen, udvalgssekretær
Tommy Jørgensen, udvalgsassistent
Lasse Krull (KF), formand, Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling
Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
William Jensen, bestyrelsesmedlem, Landsforeningen Landsbyer i Danmark
Dorthe Winther, formand m.fl, Sammenslutningen af Danske Småøer
Borgmester Bjarne Nielsen (V) m.fl., Langeland Kommune
Borgmester Karsten Landro, (KF) m.fl., borgmester, Ærø Kommune

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.