Stouby samler kræfterne i multihus

I landsbyen Stouby lidt nord for Vejle har man gjort menighedsrådet til en del af byens multihus frem for at bygge et nyt sognehus. Det har givet menighedsrådet større synlighed blandt lokalbefolkningen og været med til at sikre et positivt driftstilskud til multihuset.

Af Ole Flemming Lyse, medlem af Landdistrikternes Fællesråd: Ole.Lyse@hedensted.dk

Stouby Hornum Sogn har et indbyggerantal på ca. 1800 borgere, hvoraf ca. 600 borgere er bosat i Stouby by. Stouby er en driftig landsby og har mange foreninger og ildsjæle. I 2000 blev der taget initiativ til et nyt forsamlingslokale ved Stoubyhallen.

Byrådet besluttede at give et tilskud på godt kr. 5,5 mio. til det nye forsamlingslokale, men byens ildsjæle besluttede dog hurtigt, at overliggeren skulle løftes lidt højere op, og så opstod tanken om et multihus. Der blev tegnet og regnet, og prisen endte i nærheden af kr. 12 mio.

Udover kommunens tilskud modtog vi blandt andet tilskud fra lokale- og anlægsfonden, Vejle Amts landdistriktsmidler, ligesom der blev indsamlet et millionbeløb via erhvervsdrivende, private og tilskud fra foreninger.

Menighedsråd i positivt samarbejde med multihus
På daværende tidspunkt var jeg medlem af Stouby Sogns Menighedsråd, initiativgruppen til Stouby Mulithus og byrådet i Juelsminde Kommune. I menighedsrådet havde vi planer om at bygge et nyt sognehus ved kirken lidt uden for Stouby.

Vi indså dog hurtigt, at et sognehus hurtigt kunne blive en konkurrent til multihuset, og måske kunne menighedsrådet indgå i et samarbejde med multihuset.

Det blev aftalt, at kirken skulle have sit eget lokale i mulithuset, men at dette lokale også kunne benyttes af multihusets øvrige brugere. Desuden skulle multihusets sal også stilles til rådighed for menighedsrådet nogle gange årligt. Der blev indgået en lejeaftale, og det aftalte beløb kunne i høj grad bidrage til et positivt driftsresultat for multihuset.

Større synlighed i lokalsamfundet
Multihuset blev indviet i 2007, og nu afholder menighedsrådet alle sine faste møder samt øvrige arrangementer i multihuset, og rådet er blevet en mere synlig medspiller blandt borgerne i Stouby. Derudover afholder sognepræsten konfirmationsundervisning i menighedsrådets lokale.

Vi synes, at vi har fundet en rigtig god løsning lokalt – menighedsrådet sparede mange penge ved at undlade at opføre et nyt sognehus, ligesom multihusets drift blev styrket ved hjælp fra menighedsrådets lejeaftale.

En løsning der er værd at overveje i andre sogne, og jeg bidrager gerne med yderligere oplysninger.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.