Stor uvished om tilgængelige midler til Lokale Aktions Grupper i 2012 og 2013

[LDF] Regeringens og Folketingets budgetlov skaber voldsom usikkerhed omkring midlernes tilgængelighed hos de Lokale Aktions Grupper (LAG) i Danmarks landdistrikter og yderområder. 

Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) arbejder de sammen med Finansministeriet på at finde en løsning, så der IKKE skabes tvivl om, at de lovede ca. kr. 110 mio. i både 2012 og i 2013, kan tildeles som støtte og dermed medfinansiering til de ca. 1.200-1.800 projekter på landsplan.

Det er projekter, som i 2012 og 2013 skal skabe varige arbejdspladser og mere attraktive levevilkår i landdistrikterne, og som i øvrigt er en del af landdistriktsprogrammets LAG-program, som løber fra 2007-2013.

Kræver løsning nu..!
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard kræver en løsning nu i form af: ”fuld overførselsret af LAG-midlerne fra 2012 til 2013”! Det er en yderst kritisk situation, hvor der rundt i alle landets landdistrikter bliver rokket ved ministeriernes troværdighed, og som følge deraf LAG-bestyrelsernes troværdighed lokalt.

– Usikkerheden giver lokalt en frygt for, at pengene pludselig vil forsvinde ”i et sort hul” i Finansministeriet eller Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter, udtaler Steffen Damsgaard.

De mange LAG-bestyrelser og koordinatorer i DK’s landdistrikter og yderområder kender ikke deres økonomiske status, da de ikke ved, om landdistriktsmidlerne, de skal uddele og administrere ultimo 2012, er forsvundet, eller om midlerne midlertidig fastfryses til senere frigivelse i 2013. I yderste led sidder der aktuelt op imod flere hundrede foreninger, grupper, virksomheder og enkeltpersoner, som umiddelbart har fået foreløbig tilsagn om projektstøtte til etablering af arbejdspladser og attraktive levevilkår, som nu ikke ved, hvor de aktuelt står.

Hvad er problemet?
Problemet består i, at de Lokale Aktions Grupper, som i alle årene siden 2007 har kunnet overføre eventuelle ikke uddelte projektmidler videre til næste års budget, nu pludselig i starten af december 2012 ikke ved, om de kan overføre uforbrugte (ikke uddelte) projektmidler til 2013.

Det skyldes, at der er vedtaget en ny budgetlov i Folketinget for alle kommuner og alle ministerier, som administreres af Finansministeriet, der tilsyneladende betyder, at der ikke umiddelbart kan overføres ikke-uddelte projektmidler fra 2012 til senere uddeling i 2013.

Det er altså en problemstilling, der først er opstået efter den nye budgetlovs vedtagelse. Der var ikke problemer tidligere år. ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastslår, at der i første omgang kun er tale om en indefrysning af midlerne, og at man forventer at kunne få dem frigivet igen i 2013, så de lokale aktionsgrupper  får rådighed over dem igen på et senere tidspunkt til uddeling til projekter.

En masse ubesvarede spørgsmål
Ifølge formand Steffen Damsgaard ønsker Landdistrikternes Fællesråd ikke at skabe unødig panik eller blæse en sag unødig op, men..

• Når ingen i Finansministeriet eller i det berørte Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter kan sige, om midlerne bliver indefrosset i en periode eller ej
• Når ingen kan sige, hvornår eventuelle indefrosne midler frigives igen
• Når ingen kan garantere, at alle midlerne bliver tilgængelige igen og tids nok i 2013, så de kan nå at blive tildelt projekter inden programperioden 2007-2013 stopper

…så er Landdistrikternes Fællesråd nødt til at agere. Landdistrikternes Fællesråd arbejder med sine politiske kontakter og er løbende i dialog med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt har udbedt møde med finansminister Bjarne Corydon. Desuden agter Landdistrikternes Fællesråd at lave et åbent brev til finansministeren på vegne af de mange berørte kommuner og Landdistrikternes Fællesråd.  

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.