Stor aktivitetet i Landdistrikternes Fællesråd

Der er fuld gang i Landdistrikternes Fællesråds mødekalender for tiden. Vi deltager i seminarer, konferencer, møder i landsbyråd, debataftener, workshops, politiske møder, udvalgsture, møder med ministeren, medlemsmøder, møder på Christiansborg og meget andet.

De mange aktiviteter giver os mulighed for at stille skarpt på landdistrikter og yderområders udfordringer og potentialer. Det bruger vi alt sammen i vores arbejde for at styrke og skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder.

Nedenfor har vi skitseret nogle af de aktiviteter, vi for tiden deltager i ud over de mange opgaver, som til daglig bliver løst i sekretariatet.

Landdistrikternes Dag på Christiansborg, 24. oktober
Sekretariatet er tæt på at have de sidste aftaler på plads til Landdistrikternes Dag på Christiansborg. Over 80 personer har tilmeldt sig arrangementet, heriblandt Christiansborgpolitikere, LAG-koordinatorer, kommunale landdistriktskoordinatorer, byrådsmedlemmer, aktive ildsjæle m.fl. Sekretariatet og det meste af bestyrelsen deltager i arrangementet.

HURTIGT BREDBÅND TIL ALLE – sådan kommer kommuner med i kapløbet, 10. oktober
Landdistrikternes Fællesråd er konferencepartner, når Dansk Energi holder en stor konference om, hvad kommunerne selv kan gøre for at sætte skub i bredbåndsudviklingen i deres kommuner. På konferencen sætter talere fra ind- og udland fokus på, hvordan kommunerne kan udnytte digitale løsninger til at sikre en effektiv service for borgerne, samt hvordan gode bredbåndsforbindelser kan bidrage til at tiltrække og fastholde virksomheder.

Møde med efterskolerne, 4. oktober
Som det blev aftalt på Folkemødet på Bornholm har Landdistrikternes Fællesråd og Efterskoleforeningen indgået et større samarbejde. Landdistrikternes Fællesråd skal mødes med Efterskoleforeningens formand, Troels Borring, den 4. oktober og diskutere, hvordan efterskolerne og lokalområderne kan få mere gavn af hinanden. På mødet deltager også Anni Matthiesen MF (V) og Troels Ravn MF (S) for at høre, hvad landspolitikerne kan gøre for at fremme samarbejdet mellem efterskoler og lokalsamfund.

Møde med vores A-medlemmer, oktober
I løbet af oktober måned tager ledelsen i Landdistrikternes Fællesråd rundt på besøg hos vores A-medlemmer for at høre om de udfordringer, de arbejder med og for at fremme et endnu større samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd. Senere på året begynder vi en lignende rundtur til vores B medlemmer, kommunerne.

Kåring af årets digitale ildsjæl, sidst i september
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard skal mødes med Dansk Energi for at kåre Årets Digitale ildsjæl. Prisen som årets digitale ildsjæl bliver overrakt af Carsten Hansen (S), minister for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen HURTIGT BREDBÅND TIL ALLE – sådan kommer kommuner med i kapløbet.

Landsbypedeller i Tønder, 30. september
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og bestyrelsesmedlem Jørgen Folkvang deltager i Tønder Kommunes store konference om, hvor man kan understøtte udviklingen af de mange landsbysamfund ved at ansætte landsbypedeller.

Møde med DRUPL, 23. september
Mandag den 23. september skal formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard i DRUPL – det er det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. Mødet forgår i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udvalgets opgave er at bidrage med generel orientering til de relevante ministre om udfordringer og muligheder i landdistrikterne. Steffen Damsgaard repræsenterer Landdistrikternes Fællesråds holdninger på mødet.

Møde med højskoleforeningen, 23. september
Mandag den 23. september mødes formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og sekretariatschef Kirsten Bruun med højskoleforeningen for at diskutere samarbejdsmuligheder og fælles interesser.

Udvalgstur med udvalget for landdistrikter og øer, 18.-20. september
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard deltog i Udvalget for Landdistrikter og Øers udvalgstur til Langeland og Ærø, herunder Strynø og Birkholm. Formålet med studiebesøget er, at udvalget får indsigt i udviklingen, udfordringer og initiativer i Langeland og Ærø Kommuner. Under studieturen mødte formanden relevante myndigheder, foreninger, organisationer og repræsentanter for erhvervslivet.

Lokalsamfundenes Dag, 14. september
Bestyrelsesmedlem Niels Clemmesen deltog med et indlæg med et bud på, hvordan lokalsamfundene kan få et mere velfungerede nærdemokrati i sin kommune. Det gjorde han til et seminar med titlen ’Lokalsamfund og nærdemokrati i Vejen Kommune fra 2014 og frem’. Arrangementet blev holdt af Fællesrådet for Landsbysamfund i Vejen Kommune.
Læs mere om arrangementet: Lokalsamfundenes Dag

Temamøde i Frederikssund landsbyråd, 7. september
Bestyrelsesmedlem Carsten Ørting Andersen holdt indlæg om bæredygtig levevis og om Landdistrikternes Fællesråds arbejde for at styrke landdistrikterne.
Læs referat fra arrangement: Frederiksund landsbyråds temadag

Intern strategidag, 5. september
Bestyrelsen og sekretariatet holdt som et led i en proces med at optimere organisationen en intern strategidag, nu arbejdes der videre i bestyrelsen for at få optimeret vision og strategi. Strategidagen foregik i den gamle byrådssal i Roberthus i Egtved, hvor Landdistrikternes Fællesråd har kontor.

Samarbejde skaber vækst i landdistrikterne, Padborg, 30. august
Næstformand i Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram og informationsansvarlig Simon Drejer holdt indlæg på konferencen om forventningerne til den kommende LAG-programperiode og Best Practice i landdistrikterne.

Bredbånd i hele Danmark, 28. august
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og bestyrelsesmedlem Jørgen Folkvang deltog i Ringkøbing-Skjern og Region Midtjyllands konference ‘Bredbånd i hele Danmark’ den 28. august 2013. Konferencens formål var at sætte en fælles retning for Danmarks digitale infrastruktur.

Landdistriktsmøde i Nyborg, 23. august.
Sekretariatschef Kirsten Bruun holdt oplæg om udfordringer for landdistrikterne de kommende år på et havemøde i Nyborg.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.