Stop for flere boliger i de mindste landsbyer

[Viborg Kommune] Det bliver svært for Viborg Kommune at give tilladelser til nye boliger i helt små bysamfund i fremtiden. Natur- og miljøankenævnet har netop givet Danmarks Naturfredningsforening medhold i, at der ikke må bygges ny bolig på en grund i landsbyen Fårup.

Planloven er meget restriktiv i forhold til, hvad man kan bygge i en landzone, hvilket et flertal i Natur- og Miljøankenævnet nu understreger.

– Det vil vi naturligvis tage til efterretning, men det ærgrer os, at konsekvensen må blive, at det stort set ikke er muligt at give tilladelse til nye boliger i de helt små bysamfund i kommunen, siger Jens Ravn, der er formand for Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Klima- og Miljøudvalget gav i foråret 2011 tilladelse til at opføre en ny bolig i Fårup, som er en af kommunens mindste landsbyer.

Ikke i overensstemmelse med kommunens planlægning
I Viborg Kommune er der 71 landsbyer i landzone, og 48 af disse landsbyer er afgrænset i kommuneplanen. At en landsby er afgrænset betyder, at kommunen har besluttet, hvordan den ønsker, at landsbyen skal udvikle sig, idet der må bygges inden for afgrænsningen, men ikke uden for.

For de resterende 23 landsbyer, herunder Fårup, er der ikke planlagt nogen udvikling. Her er det kommunens politik, at der kun kan bygges ved at udfylde ”huller” inde i landsbyerne.

Begrundelsen for, at Viborg Kommune gav tilladelse til et nyt hus i Fårup er netop, at der er et ”hul” i husrækken langs Fårupvej. Men Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at et nyt hus i Fårup er i overensstemmelse med kommunens planlægning, og at der heller ikke er tale om huludfyldning, idet der ikke er bebyggelse på alle sider af den grund, hvor det nye hus ønskes opført.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.