Regeringens vækstplan giver mulighed for flere arbejdspladser

[Jydske Vestkysten] Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har forsket i fødevaresektorens rammevilkår og finder, at regeringen rammer rigtigt med sin vækstplan for fødevareindustrien. Ikke alle 34 initiativer vil få en stor konkret effekt, men planen som helhed sender det rigtige signal til den hårdt pressede fødevaresektor og til de banker, som skal yde finansiering. Han siger: “Jeg har tidligere undersøgt en række fødevarevirksomheders vurdering af deres rammevilkår, og der er godt sammenfald mellem deres negative rammevilkår og de nævnte tiltag i denne plan. Grundlæggende skaber det mere optimisme i erhvervet, øger troen på, at der er løsninger, større frihedsgrader og højere vækst forude. Der er en vis form for symbolværdi i det i og med, at regeringen har nogle konkrete planer, som den vil føre ud i livet. Alene denne optimisme kan vise sig at blive det vigtigste resultat af planen, idet den kan slå igennem på bankernes villighed til at låne sektoren penge”.

Landbruget og fødevareindustrien har topprioritet
Med vækstplanen viser regeringen, at de seneste måneders tale om landbruget og fødevareindustrien som en “topprioritet” har været alvorlig ment. Planen imødekommer på en række områder, de ønsker landbrugt og fødevareindustrien har haft i form af en række initiativer, som skal skabe ny vækst i den stagnerende slagterisektor. Der bliver desuden mulighed for, at landmænd med uændret areal kan øge produktionen af fx grise med op til 8 %. Det svarer til 1,5 mio. slagtesvin, 1.500 arbejdspladser og 2,6 mia. kr. i eksportindtægter.

 Godt initiativ
Regeringens initiativ er godt, men Henning Otte Hansen understreger, at en række af sektorens største udfordringer ikke kan løses politisk. »Svag økonomisk vækst på eksportmarkederne, svag lønkonkurrenceevne, ustabile og undertiden lave markedspriser på landbrugsvarer m.m har en stor betydning for fødevareerhvervets konkurrenceevne, men disse forhold kan kun i meget ringe grad påvirkes af regeringen. Globaliseringen giver os færre redskaber til at påvirke den internationale konkurrenceevne på kort sigt« .

Ny bank kan skabe grundlag for ekspension
Landbrugets FinansieringsBank (LFB) indgår som et central element i regeringens vækstplan. Banken skal agere meget mere offensivt og risikovilligt end hidtil. Den får mulighed for at yde lån og stille garantier, der kan skabe grundlag for investeringer for omkring 10 mia. kr. i landbruget. Målet er, at skabe ny vækst i erhvervet ved at sikre, at  dygtige landmænd igen får mulighed for at finansiere ekspension.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.