Realdania støtter 11 unikke steder i yderområderne

[Realdania – Stedet Tæller] Realdania har udpeget 11 projekter, som nu modtager i alt 34,8 mio. kr. til realisering. Midlerne er rejst gennem Stedet Tæller – Realdanias femårige kampagne, der skal forbedre livskvaliteten med udgangspunkt i yderområdernes stedbundne potentialer. Se oversigt over de 11 udvalgte projekter.

Udvalgte projekter
De udvalgte projekter inden for Stedet Tællers fokusområde Mulighedernes Danmark
er: 

Bovbjerg Fyr
Bovbjerg Fyr skal ombygges og indrettes, så bygningen kan bruges til nye aktiviteter og formidlingstilbud. Nyindretning af nord- og sydfløj, café, butik og mødelokaler hører blandt de konkrete tiltag.

Arbejdende pumpestationer
Ringkøbing-Skjern aktiverer en række pumpestationer langs Skjern Å til formidlings- og op-levelsestilbud. Bedre adgang til landskabet er målet for projektet, som omfatter stier, ud-sigtstårne og genskabelse af et spang over åen.

Ejerslev Havn
Ved Ejerslev Havn skal der skabes bedre adgangsforhold til lagunen og stedets gamle mo-lerskrænter. Projektet omfatter nye stier samt forbedrede faciliteter for formidlingsaktiviteter.

Højderygstien
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred. Med etableringen af en højderygsti skal områdets stedbundne potentialer – istidslandskabet og fortidsminderne forbindes, formidles og tilgængeliggøres.

Melstedgård
Landbrugsmuseet på Bornholm skaber et centrum for regional madkultur i stedets autentiske rammer. Konkret skal der opføres en ny bygning, som kan bruges til at formidle øens fødevarer og madkultur og være mødested for madkulter.

Jyske Aas
Projektet skal samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas som et fælles ‘oplevelsesbælte’. Projektet skaber netværk mellem de mange lokale ak-tører og skaber fysiske rammer for udviklingen af nye destinationer, oplevelser og attraktio-ner.

De udvalgte projekter inden for Stedet Tællers fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer er:

Løkken Moleleje
I Løkken skal de rekreative muligheder på og omkring byens mole styrkes. Nye stier og mindre tiltag i klitlandskabet er også en del af projektet.

Nørre Vorupør
I nordjyske Nørre Vorupør skal et projekt revitalisere området omkring byens stolthed – landingspladsen. Projektet skal nænsomt renovere og bevare kystfiskeriets bygninger, så de kan bruges til bl.a. formidling.

Marielyst
I Marielyst skal byens torv og strandstrøg forskønnes med bl.a. nye belægninger, belysning og inventar. Projektet bygger videre på en helhedsorienteret udvikling af Marielyst som kystturistdestination.

Blokhus
Jammerbugt Kommune vil genskabe Blokhus Bæk og styrke det fysiske miljø langs forløbet med rydning, stier, ny beplantning og ny belægning. Projektet styrker nogle af byens oprin-delige kvaliteter og skaber nye rekreative muligheder i byrummet.

Hasmark Strand
I Hasmark skal en ny strandpark revitalisere strandområdet. Projektet omfatter forbedrede adgangsforhold til stranden og vandet.

Læs mere om kampagnen og de udvalgte projekter her.

  

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.