Nyt forskningsprojekt skal forstå flyttemønstre i yderområder

[SFI] Et nyt forskningsprojekt fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – skal belyse flyttemønstre for henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte grupper. Forsker Louise Glerup Aner fortæller om projektet, at det skal give et indblik i de bevæggrunde, som de to grupper har for at flytte.

SFI har med støtte fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter igangsat et forskningsprojekt, der skal give en bedre forståelse for, hvorfor højtuddannede og socialt udsatte grupper flytter fra storbyen og til yderområderne.

Målrettet kommuner og ministerier
Projektet er målrettet ministerier og kommuner, der ønsker at skabe bedre mulighed for mere vækst i yderområderne. Den endelige forskningsrapport ventes at være færdig ved udgangen af året.

Forskningsrapporten, der udarbejdes i samarbejde med forskere fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet, har baggrund i registerdata samt kvalitative interviews med udvalgte personer fra de to grupper. Undersøgelsen foretages for perioden fra og med 2002 og til og med 2010.

Perioden var præget af relativt store udsving både i beskæftigelsen og i boligpriserne, og projektet belyser derfor også, om der er sammenhæng mellem den økonomiske situation i Danmark og de regionale flyttemønstre.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.