Ministerroser for borgerdialog og ungeindsats

[Odsherred Kommune] – Jeg samler på eksempler på bureakrati, som forhindrer udvikling og nye tiltag, sagde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, S, da han tidligere på måneden besøgte Odsherred Kommune.

Ministeren besøgte biblioteket i Hørve for at høre om det lokaldemokratiprojekt, som har ført til et fornyet engagement fra borgerne i en stribe arbejdsgrupper og var imponeret af det initiativ og engagement, borgerne lægger for dagen.

Han besøgte Lammefjordskroen, som Vestsjællands Almene Boligselskab har svært ved at udleje, fordi huslejen for 92 kvadratmeter er oppe på 7000 kroner.

Direktør Karsten Krüger efterlyste muligheder for en refinansieringsmodel i et samarbejde mellem Landsbyggefond, kommune, kreditforening, for efter kommunens henvisning var ophørt til de almene boliger står der flere ledige lejeboliger i Hørve.

Derefter gik turen til savklingefabrikken Ditlev-Burke i Asnæs, hvor kommunen med Nordvestsjællands Produktionsskole i Svinninge og EUC i Holbæk som entreprenører huser en erhvervsrettet 10. klasse. Det knap seks timer lange ministerbesøg blev rundet af med først en times træffetid hos ministeren og dernæst en times offentligt borgermøde på bibliotek Aksen i Asnæs.

Carsten Hansen vil på baggrund af de startvanskeligheder, som var med at få lov til at lade Odsherreds Gymnasium huse den gymnasierettede 10.klasse, undersøge om der kan ske ændringer i lovgivningen.

Over 100 elever
I Odsherred er der nu over 100 elever i de to 10. klasser mod 48 sidste år, og målet er at få flere til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Forsøgsordninger, som kan støtte lokale uddannelsestiltag og i det hele taget støtte udvikling i lokalområderne, er også på ministerens prioritetsliste.

– Vi gør ikke det her for sjov skyld, men for at fastholde flere unge i en uddannelse, men vi har måttet bruge rigtig megen tid og kræfter på overhovedet at få lov til at oprette disse anderledes 10. klasser, sagde borgmester Thomas Adelskov.

– Jeg synes, I gør det helt rigtige ved at danne nogle faglige miljøer for de unge, og kan vi lave nogle pilotprojekter, som kan fremme de unges uddannelseslyst, er det godt, for når man først er i gang med en uddannelse, er det nemmere at komme videre, sagde Carsten Hansen, som fandt den nære kontakt mellem de 50 ansatte på savklingefabrikken og de 50 unge i 10. klasse givtig, blandt andet spiser de unge i samme kantine som medarbejderne, og maden leveres i øvrigt af andre unge fra Produktionsskolen. Ministeren havde i øvrigt valgt netop at besøge Odsherred, fordi kommunen står med en række udfordringer og har et af de laveste uddannelsesniveauer.

I Hørve fortalte fotograf Tim Lerche om erhvervslivets vision for et torv med en række specialbutikker og ønsker om, at det skal være nemmere at starte virksomhed og oprette hjemmearbejdspladser i landdistrikterne og de mindre bysamfund.

Frikommune
Inga Juhl, som er lokal ildsjæl og foreningsaktiv, fortalte om, hvordan de 29 foreninger i Vallekilde og Hørve har fundet sammen om en hjemmeside, om en fælles oprydningsdag i byen og tanker om et foreningshus. Den kollektive transport gør det imidlertid vanskeligt for mange at komme til og fra foreningsaktiviteter i aftentimerne og afholder mange fra det.

Borgmester Thomas Adelskov nævnte, at kommunen netop derfor har søgt om frikommunestatus inden for bl.a. den kollektive trafik, som skal organiseres anderledes.

Skoleleder Marianne Faartoft, Vallekilde-Hørve Skole, fortalte, hvordan skolen har ansat en undervisningsassistent, som allerede har skaffet to mesterlærepladser, øget undervisningen med fire timer for de ældste elever og fået fornyet kontakten til erhvervsrådet for at øge unges uddannelsesniveau. Ønsket er nu at få et værested til de unge. Den positive dialog mellem byråd, kommune og lokalsamfund har bl.a. medført, at skolen nu har fået en støttekreds.

Borgmester Thomas Adelskov orienterede om, hvordan kommunen har afsat 2,5 mio. kr. i 2012 til en særlig udviklingspulje for folkeskolen og yderligere 1,6 mio. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Vækstpakke
Ved aftenens borgerdialog var der spørgsmål om kontrol med opholdssteder, hvor tilsynet hidtil har fokuseret på det pædagogiske indhold, men ikke på økonomien, på udligningsordningen og tiltrækning af arbejdspladser fra by til land. Minister Carsten Hansen oplyste, at mens hovedstaden rummer 80.000 statslige arbejdspladser ligger 120.000 statslige arbejdspladser i provinsen. Han er åben over for mulighed for at flytte flere statslige styrelser og nævnte konkret Kort- og Matrikelstyrelsen fra København til provinsen.

– Udflytning af statslige arbejdspladser er ikke nogen redning for Odsherred Kommune, og jeg tror heller ikke, det løfter noget at ændre på fordelingen i udligningsordningen. Regeringen vil skabe vækst med investering i udannelse, vækst og beskæftigelse for 18 mia. kr., fremhævede Carsten Hansen.

Efter seks timer i Odsherred takkede ministeren for rundvisningen og den gode borgerdialog og tog af sted sammen med sekretær, rådgiver og departementschef.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.