Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholdt en ny form for Landdistriktskonference

[LDF] Landdistriktskonferencen med titlen ”Visioner for Vækst” blev afholdt som en 2-dags konference med ca. 140 deltagere på Blue Water Arena i Esbjerg den 26. og 27. april 2012. Konferencen blev holdt for en indbudt deltagerkreds bestående af repræsentanter blandt professionelle landdistriktsaktører, landdistriktsrådgivere, LAG-bestyrelser, kommunalbestyrelser, folketingspolitikere, organisationer og andre interessenter.

Tro på vækst og udvikling i landdistrikter
Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen og formand for Kommunernes Landsforening Jan Trøjborg havde begge positive oplæg, som bekræftede en tro på, at det er muligt at skabe vækst og udvikling i vores landdistrikter og yderområder – især hvis kommunerne har fokus på lokale styrkepositioner.

Begge parter udtalte sig positivt om regeringens tiltag omkring udbygning af det mobile bredbånd og Carsten Hansens forslag om omfordeling af områdefornyelsesmidlerne og bygningsfornyelsesmidlerne til de mindre byer og landsbyer.

Det var en spændende og interessent konference med mange gode case-eksempler med succes’er omkring lokal udvikling som f.eks. Birgitte Dinesen fra Klagerup Gods og Morten Basse Hansen fra Djurs Windpower. Der var også en række workshops med temaerne: Uddannelse, digitalisering og varige arbejdspladser. Overordnet var der positiv respons på workshops’ene, især omkring varige arbejdspladser og digitalisering.

Formanden i Landdistrikternes Fællesråd blev ved konferencen bekræftet i, at følgende forhold gør sig gældende for at skabe vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder især:

• Lokale ildsjæle / iværksættere / innovatørers (deres indsats)
• Stedbundne styrker / klynger
• Fair basale rammevilkår (erhverv/beskæftigelse – bosætning – uddannelsesmuligheder – infrastruktur/tilgængelighed – tryghed/sundhed)

Uddeling af landdistriktspris
Landdistriktskonferencen var i øvrigt omdrejningspunkt for overrækkelsen af den første Landdistriktspris indstiftet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der var en række gode og kompetente kandidater, som alle havde ydet en stor indsats for at skabe udvikling og vækst i erhverv og beskæftigelse i deres nærområde. Det blev som tidligere oplyst på www.landdistrikterne.dk Morten Basse Hansen fra Djurs Wind Power, som fortjent vandt prisen.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.