Livet i yderområderne bedre end sit rygte

[MBBL] Der tegnes ikke just et skønmaleri af de tyndtbefolkede områder i medierne i disse år, og det kunne få en til at tro, at folk er mindre tilfredse med deres liv i yderområderne end i byerne, men sådan er virkeligheden ikke.

Det er konklussionen i to undersøgelser, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fået foretaget.

Lige så tilfredse som i storbyerne
Den ene undersøgelse er foretaget af Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet tidligere i år, og den viste, at der stort set ikke er forskel i livstilfredshed eller lykkefølelse alt efter, om man bor på landet eller i byen.

På landet og i byer med op til 100.000 indbyggere ligger livskvaliteten på ca. 8,4 på en skala fra 1-10. Til sammenligning er livskvaliteten i storbyer godt 8,1. Når man måler på lykkefølelsen, er resultatet det samme. På landet og i byer føler ca. 48 pct. sig meget lykkelige, mens det tilsvarende tal for storbyer er lige under 40 pct.

Samme billede i helt ny undersøgelse
At folk i landets yderområder er lige så tilfredse med deres tilværelse som i byerne bakkes op af en helt ny undersøgelse af professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet.

Ifølge undersøgelsen er den gennemsnitlige tilfredshed med tilværelsen i udkantskommuner 7,10 på en skala fra 0 til 10. Det er lidt lavere end i bykommunerne, hvor tilfredsgraden er 7,17.

Af undersøgelsen fremgår det også, at selvom boligpriserne og afstanden til politi og sygehus bekymrer beboerne i udkantskommunerne, så er deres utryghed ikke større end de øvrige danskeres.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.