Landdistriktspuljen: Søg ø-støtte eller støtte til forsknings- og informationsprojekter

[MBBL]  Så er det atter muligt at søge støtte via Landdistriktspuljen til ø-projekter og til forsknings- og informationsprojekter. Ansøgningsfristen er 18. oktober kl. 12.

På finansloven for 2013 er der afsat 22,7 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til projekter på de 27 småøer samt til forsknings- og informationsprojekter, og det er nu muligt at søge om midlerne.

Som ved tidligere ansøgningsrunder giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter særlig prioritet til projekter på de små øer, der formår at etablere eller bevare arbejdspladser på øerne. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de ligeledes blive prioriteret højt.

Fokus på turisme og oplevelsesøkonomi
Forsknings- og informationsprojekter der sætter fokus på turisme og oplevelsesøkonomi vil blive prioriteret ved vurdering af ansøgningerne. Opnås der tilsagn om støtte, vil midlerne kunne matches med LAG-midler, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ansøgningsfristen for 2. runde i 2013 er for begge ordninger fredag den 18. oktober 2013, kl. 12.00.

Læs mere om landdistriktspuljen

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.