Landdistriktsmidler fjernet i finanslovsforslaget

[LDF] Det er med stor beklagelse, at Landdistrikternes Fællesråd har fået meldingen om, at der er skåret i landdistriktsmidlerne, som ligger i landdistriktsprogrammet.

Puljen til Børne- & Ungeaktiviteter
Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, har fået meldingen om, at puljen til Børne- & Unge aktiviteter i landdistrikterne er fjernet i regeringens finanslovs-oplæg.

Det er en pulje på 10 mio. kr. årligt, som trods markant stigende sagsbehandlings-bureaukrati fra ministeriet, stadig har haft en afgørende betydning for aktivitetsniveauet i mange foreninger og organisationer, som har søgt og fået midlerne bevilliget. Det gælder fx for foreningerne LandboUngdom og 4H.

Det har været en pulje, som både har kunnet bidrage til aktivitetsniveauet og kvaliteten af aktiviteterne i de lokale selvstændige foreninger og i de lokale foreninger hos landsdækkende organisationer.

Landdistriktsmidlerne (LAG-midlerne)
Landdistrikternes Fællesråds formand håber ikke, at der også sker beskæringer i LAG-midlerne. Regeringens pres på at anvende flere midler til natur- og miljøområdet lægger et stort pres på landdistriktsmidlerne i landdistriktsprogrammet.

Formanden mener, det vil være en forfejlet strategi, hvis man landspolitisk ikke sikrer en stigning i LAG-midlerne, som generer attraktive levevilkår og i stadig stigende grad også arbejdspladser rundt i landdistrikterne og yderområderne.

Tidligere rapporter fra bl.a. Fødevareøkonomisk Institut har vist, at midlerne til natur og miljø kun i meget begrænset omfang genererer flere arbejdspladser. Med den store udfordring med at skabe nye arbejdspladser i landdistrikter og yderområder, så bør man prioritere LAG-midlerne højest lige nu på kort sigt. LAG-midlerne kan få en vigtig rolle i at kick-starte udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Sagsbehandlings-bureaukratiet ved LAG-midlerne har desværre også været markant stigende, hvilket også blev fremført over for ministeren for By, Bolig & Landdistrikter, Carsten Hansen, ved det tidligere nævnte møde. Det er en dialog, som vil fortsætte med ministeren og ministeriet i den kommende periode.

Landdistrikternes Fællesråd vil tage fat i de relevante folketingspolitikere på området og forsøge at påvirke dem i retning af at bevare puljen for Børn & Unge aktiviteter i landdistrikterne og samtidig i retning af at sikre flere LAG-midler til især at skabe flere arbejdspladser i landdistrikter og yderområderne.

Ildsjælene, der kan skabe udviklingen, er klar til at gå i gang, hvis politikerne finder midlerne til medfinansiering af projekterne.

Dette indlæg blev udgivet i Formandens indlæg, Nyheder. Bogmærk permalinket.

Et svar til Landdistriktsmidler fjernet i finanslovsforslaget

  1. Pingback: Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 11. november 2011 | Lokalråd 4262 - Et lokalsamfund i udvikling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *