Landdistrikternes Fællesråd støtter op om hurtigarbejdende persontransportudvalg

[LDF] Tilgængelighed og infrastruktur er fundamental vigtig for et velfungerende samfund, og det gælder også for landdistrikter og yderområder. Derfor hilser Landdistrikternes Fællesråd forslaget om et hurtigarbejdende persontransportudvalg meget velkommen.

– Der er behov for både en velfungerende, godt dækkende og effektiv bustransport samtidig med, at taxierne er et uundværligt supplement til den individuelle og kollektive transport. Det bør være klart for alle, at både taxier og busser spiller en afgørende rolle i persontransporten, herunder også i den offentlige servicetrafik af patienter, skoleelever, ældre borgere m.fl., udtaler Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Forslag om forenkling af persontransporten
Der er fra flere landspolitikeres og trafikordføreres side foreslået, at der er behov for en forenklet lovgivning omkring persontransporten, så taxiloven og busloven smeltes sammen til en ny persontransportlov. Målet er at skabe gode, overskuelige og rimelige rammevilkår for de private operatører i såvel taxibranchen som busbranchen.

Flere politikere herunder Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har udtrykt, at der skal sikres en fair og velfungerende konkurrence og en hensigtsmæssig fordeling af de opgaver, der udbydes af kommuner, regioner og trafikselskaber.

Desuden er det et ubetinget krav, at der skal sikres grundlag for en effektiv taxidækning – også i de tyndt befolkede egne af landet. Landtaxierne kan ikke alene leve af kørsel fredag og lørdag nat. Der skal også tages bestik af de helt nye teknologiske muligheder for en mere effektiv og billigere koordination af den offentlige servicetrafik.

Deltager gerne i udvalg
Landdistrikternes Fællesråd formand Steffen Damsgaard deltager meget gerne i et hurtigtarbejdende persontransportudvalg, der gerne inden udgangen af 2012 skal komme med et konkret forslag til en persontransportlov, som kan sikre rammerne for en langsigtet og mere velfungerende persontransport.

Organisationen stiller gerne sin viden om transportbehovene i landdistrikter og yderområder til rådighed for udvalget med henblik på en helhedsorienteret persontransport – og et Danmark uden ”taxifrie zoner” uden for de større byer.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.