Landdistrikternes Dag stillede skarpt på udfordringer og muligheder i landdistrikterne

På Landdistrikternes Dag stillede Landdistrikternes Fællesråd, indlægsholderne, politikerne og deltagerne skarpt på de temaer, udfordringer og muligheder, som p.t. presser sig på i landdistrikterne, og som der bør være et særligt fokus på i fremtiden.

Det handler om at skabe og fastholde arbejdspladser, styrke turismen og få bedre finansieringsmuligheder til bolig og erhverv i landdistrikterne. Men hvordan gør man lige det? Hvordan udnytter man potentialet bedre, og hvordan nedbryder man de barrierer, der står i vejen for udviklingen? Der findes sjældent en snuptagsløsning på problemerne, og det er ofte et langt sejt træk at få skabt forandring.

Derfor er det vigtigt, at man bruger sin demokratiske stemme til at sætte fokus på de ting, der kan ændre forholdene i yderområderne. Hvis ingen italesætter problemerne og mulighederne og går i konstruktiv dialog med politikerne, så bliver der heller ikke taget beslutninger til fordel for udviklingen i landdistrikterne. Det handler Landdistrikternes Dag om.

Taler fra formanden og ministeren
Som Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, lagde vægt på i sin velkomsttale var Landdistrikternes Dag i 2012 netop med til for alvor at puste ild i debatten om udbredelse af hurtig bredbånd i hele landet.
>> Læs Steffen Damsgaards velkomsttale til Landdistrikternes Dag

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter indledte Landdistrikternes Dag med at redegøre for, hvordan regeringen arbejder for at styrke sammenhængen mellem land og by. Han fortalte bl.a. om nogle af de danske værdier, som har sit udspring i landdistrikterne, om regeringens tiltag på landdistriktsområdet i 2013 og om, at man vil sikre, at landdistrikterne får del i samfundets vækst
og udvikling. >> Læs Carsten Hansens tale

Debatter på Landdistrikternes Dag
Anton Leed, købmand i Barmer og formand for Letkøb og Frank Korsholm, afdelingschef i Håndværksrådet indledte iværksætteridebatten med at fortælle om de barrierer og muligheder, der er for de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Mette Hjermind Dencker (DF), Troels Ravn (S), Thomas Danielsen (V) og Hans Chr. Schmidt (V) sad i panelet.
>> Læs mere om debatten og se indlægsholdernes powerpoint

Turismen er en stor jobskaber i landdistrikterne, og potentialet er endnu større. Sådan lød budskabet til dagens turismedebat. Morten Damgaard, turismechef i Vejle Kommune indledte debatten med at fortalte om turismens omsætning i Danmark, om mikroturismens muligheder i landdistrikterne og om Vejle Kommunes metode til at styrke mikroturismen.

Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv, fortalte om, hvor vigtig kystturismen er for dansk, økonomi, vækst og beskæftigelse, om hvor kystturisterne kommer fra, og om hvor potentialet ligger. Lennart Damsbo Andersen (S), Hans Chr. Thoning (V), sad i panelet og kom med deres bud på en forbedret turisme i landdistrikterne. Undervejs kom der en række anbefalinger til turismeudviklingen.
>> Læs turismeanbefalingerne og se indlægsholdernes powerpoint

Der blev igennem hele dagen lagt i kakkelovnen til en god debat om finansiering af erhverv og boliger i landdistrikterne. Steffen Damsgaard lagde på humoristisk og bevidst provokerende vis op til debatten med at kalde finansieringsproblemet for ‘David Copperfield syndromet’. I panelet sad Karsten Beltoft, direktør i realkreditforeningen, Louise Caroline Mogensen, vicedirektør i Finansrådet, Andreas Steenberg (RV), Anni Matthiesen (V) og Hans Chr. Schmidt (V).
>> Læs mere om finansieringsdebatten

Takker for deltagelsen i Landdistrikterne Dag
Landdistrikternes Fællesråd takker for den store opbakning til arrangementet, for den store politikerdeltagelse fra Folketinget og kommunerne, for de mange gode input og argumenter i debatterne fra deltagerne, som LDF tager med videre i vores arbejde. Vi håber at se alle sammen igen næste år.     

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.