Kick-off til mere regional udvikling

[NaturErhvervstyrelsen] I 2011 reserverede Fødevareministeriet i alt 280 mio. kr. til en særlig regional EU-pulje. Puljen blev i efteråret 2011 fordelt mellem de fem regioner, og den skal være med til at understøtte den regionale udvikling på flere fronter. Et af de væsentligste mål med puljen er at skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne gennem fx udvikling af miljøvenlig landbrugsteknologi, grøn infrastruktur, natur- og kulturturisme, kompetenceudvikling af fødevareproducenter m.m.

Puljen skal realiseres gennem projekter under de fem tilskudsordninger Erhvervsudvikling, Natur- og Miljøprojekter, Netværksordningen samt de to LAG-ordninger. Regionerne har, i samarbejde med kommunerne, nedsat hver deres programgruppe, der hver har indsendt et regionalt udviklingsprogram.

Bekendtgørelser er trådt i kraft
NaturErhvervstyrelsen er nu klar med tilpassede bekendtgørelser på tre af ordningerne: Erhvervsudvikling, Natur- og Miljøprojekter og Netværksordningen. Det betyder, at det nu er muligt for NaturErhverstyrelsen at modtage og behandle ansøgninger fra programgrupperne.

Med de seneste ændringer er det nu muligt at søge tilskud til de projekter, hvor programgrupperne har sikret den nationale medfinansiering. Midlerne kan både komme fra deltagere i programgrupperne og fra andre offentlige puljer, så længe midlerne er nationale.

Særligt for LAG-ansøgninger
Bekendtgørelserne for de to LAG-ordninger udarbejdes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Så snart bekendtgørelserne træder i kraft kan NaturErhverstyrelsen modtage og behandle LAG-ansøgninger fra programgrupperne. Vi forventer at bekendtgørelserne træder i kraft snarest.

Frister
Første ansøgningsfrist er 1. maj 2012. Yderligere frister i 2012 er 1. juli og 1. oktober. I 2013 er fristerne 1. marts, 1. maj, 1. juli og 1. september.

Ansøgninger under LAG-ordninger kan indsendes løbende, når de nye LAG-bekendtgørelser er trådt i kraft.

Læs mere om puljen

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.