Indlæg af Thomas Danielsen (V): Landdistrikterne skal med på udviklingstoget

Thomas Danielsen (V), ordfører for landdistrikter og småøer

Landdistrikternes Fællesråd har inviteret Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen til at skrive et indlæg til LDF’s hjemmeside og denne uges nyhedsmail.

Ud over at være Venstres ordfører for landdistrikter og småøer er Thomas Danielsen fiskeriordfører, næstformand for Klima-, Energi- og Bygningsudvalget samt medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Færøudvalget, Skatteudvalget og Transportudvalget.

LDF er rigtig glade for, at Thomas Danielsen har sagt ja til at skrive et indlæg. Det politiske indhold står for indlægsholdernes egen regning.

God læselyst! Mvh LDF

 

Landdistrikterne skal med på udviklingstoget
Af Thomas Danielsen (V), 4. oktober 2013

Det var en stor personlig glæde for mig, da jeg for snart et år siden blev landdistriktsordfører for Venstre. Jeg bor selv i et af vores dejlige landdistrikter, hvor jeg også er født og opvokset. Som bosiddende i Nordvestjylland kender jeg alt til de udfordringer, som vi står over for. Landdistriktspolitikken er derfor noget, som jeg personligt brænder for.

Min vision for fremtiden er, at vi får skabt et Danmark i bedre balance. Et samfund, hvor vækst og udvikling ikke er begrænset til de store byer eller til områder, der er bundet sammen af jernbaner og motorveje, men hvor også de små samfund og landdistrikterne er med på udviklingstoget.

Desværre har vi, der bor i landdistrikterne, de seneste par år måtte se på, hvordan vi mister stadig flere arbejdspladser, skatteborgere og fremtidsmuligheder. Det er en meget trist udvikling at være vidne til. Hvis vi skal have vendt denne udvikling, og det vil vi i Venstre, så er vi nødt til at gøre en aktiv indsats for at gøre alle dele af landet attraktive at bo, arbejde, studere og drive virksomhed i.

Der er rigtig mange gode initiativer, vi som politikere kan tage for at skabe trygge og gode rammer, der gør det attraktivt at blive boende eller bosætte sig i landdistrikterne. Men vi må også erkende, at det, der i sidste ende virkelig gør en forskel, er, om der bliver skabt arbejdspladser. Arbejdspladser er tæt sammenkoblet med udvikling og vækst. Er der arbejde, er der også større incitament til at slå sig ned i lokalområdet.

Statslige arbejdspladser kan bidrage til at bringe arbejdspladser med højtuddannede medarbejdere til landdistrikterne. Desværre er det sådan i dag, at statslige arbejdspladser nærmest pr. automatik bliver placeret i København eller i andre af landets større byer. Det skyldes ofte vanetænkning frem for faglige argumenter. Denne vanetænkning vil Venstre gerne gøre op med.

Under VK-regeringen blev flere større offentlige og statslige arbejdspladser som f.eks. SKAT, Den Digitale Tinglysning, Miljøcentrene, flyttet fra hovedstaden til landdistrikterne. Selv om den nuværende regering desværre har valgt at nedlægge miljøcentrene og atter centralisere kompetencerne i København, så har udflytningen af statslige arbejdspladser alt i alt været en stor succes, der har skabt mange nye statslige arbejdspladser i landdistrikterne. I Venstre vil vi gerne fortsætte denne positive udvikling. Derfor foreslog vi i februar i år, at nye statslige institutioner skal placeres uden for hovedstadsområdet – et forslag, som regeringen desværre stemte imod.

Politiske beslutninger kan ikke i sig selv skabe flere arbejdspladser i Danmarks landdistrikter. Men vi politikere kan skabe rammerne for, at det bliver nemmere for erhvervsdrivende at vokse og skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne og på øerne. For Venstre er det afgørende, at yderområdernes særlige karakter tages i betragtning i lovgivning. Det er så ærgerligt, at f.eks. planloven bremser lokale ildsjæle i at tilføre mere liv til landdistrikterne. Planlovens regler bør derfor administreres mere lempeligt, end hvad tilfældet er i dag. I Venstre mener vi f.eks. at det skal være muligt at udvide forretninger, der ligger i tidligere landbrugsbygninger, og åbne supermarkeder, der ligger uden for bymidten i landsbyer. Det skal selvfølgelig ske med sikkerhed for, at man ikke skader natur eller miljø.

Det er vigtigt for Danmark og i særdeleshed for os, der bor i og holder af landdistrikterne, at der fortsat er liv i hele landet. Men hvis vores ambitioner for fremtidens landdistrikter ikke rækker længere end langsomt at omdanne dem til naturreservater, så vil vi blive et langt fattigere samfund, fordi vi mister en stor del af Danmarks sjæl. Hvis vi også i fremtiden vil have moderne og driftige landdistrikter i Danmark, så skal vi sørge for, at vi udvikler landdistrikterne på lige fod med resten af landet.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.