Fremtidens detailhandel i landdistrikterne udfordres

[Ringkøbing-Skjern Kommune] Fremtidens detailhandel er truet. De sidste årtiers lukninger af lokale købmænd i Danmarks landdistrikter bekræfter en generel negativ udvikling, men det har et projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune forsøgt at gøre op med.

– Vi har med projektet Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne forsøgt at finde formlen på, hvordan butikkerne i landdistrikterne kan overleve. Der er en udvikling i gang, som nærmest har været konstant, men som langt fra er uafvendelig. Det synes vi projektets resultater bevidner, siger Jørgen S. Madsen, formand for LAG Ringkøbing-Skjern.

Og vigtigheden af projektet giver næsten sig selv:

– Butikkerne er særdeles vigtige. Både i forhold til at sikre dagligvareforsyningen, men også for at sikre livet og tilflytningen i områderne. Og så er det vigtige arbejdspladser,” forklarer Poul Nystrup Christensen, LAG-koordinatior i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fem dagligvarebutikker med i projektet
I alt fem dagligvarebutikker placeret i landdistrikterne blev tilbage i begyndelsen af året udvalgt til at deltage i projektet. Alle fem dagligvarebutikker har arbejdet med forskellige metoder til at øge omsætningen og sikre lokal opbakning. Tilskuddet er givet i et samarbejde mellem LAG’en, Ringkøbing-Skjern Kommune, De Samvirkende Landmænd og Bascon.

Købmændene i Ådum, Astrup, Rækkermølle samt Brugsen i Borris og Brugsen i Lyhne i samarbejde med Sdr. Vium Sogneforening var alle med i projektet, der strakte sig over tre måneder sidste år. Her blev arrangeret alt fra markedsføringsevents over specialtilbud i butikkerne til streamers til bilerne.

– Vi har med projektet villet kaste lys over, hvordan den lokale detailhandel selv kan medvirke til at skabe de rette vilkår for en lokal dagligvareforsyning. Den lokale butik er i mange tilfælde et lokalsamfunds livsnerve, og derfor har de fem pilotprojekter langt fra kun handlet om købmandenes rentabilitet, men også om eksistensgrundlaget og livskvaliteten i de lokale samfund, siger Jørgen S. Madsen.

Fakta
I projektet Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne var der afsat ½ million kroner til forsøgsaktiviteter i de lokale dagligvarebutikker i landdistrikterne.

Projektet er bygget op om brugerdreven innovation, hvorfor der tidligt i forsøget blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af LAG Ringkøbing-Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune, De Samvirkende Købmænd, Bascon og lokale frivillige fra butikkerne og sogneforeningerne.

Læs mere
Er du yderligere interesseret kan du læse  om projektet, finde oplæg og nogle af konklusionerne fra projektets afslutningskonferencen den 27. november 2012 på www.lag.rksk.dk   

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.