Formand bidrager til nyt charter for samspil mellem de frivillige og det offentlige

[LDF] Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, var inviteret med, da 5 ministre, 32 organisationer, kommuner og regioner mødtes til en 24 timers camp den 6. og 7. maj 2013, hvor samarbejdet mellem det offentlige og det frivillige Danmark blev diskuteret. Campen var et led i udarbejdelsen af et nyt Frivilligcharter.

Det er regeringen,

der står bag udviklingen af det nye charter, og deres ambition med charteret er at udvikle rammerne for det frivillige arbejde over hele landet, så det bliver nemmere at være frivillig.

Taler de frivillige i landdistrikternes sag
På campen pointerede Steffen Damsgaard bl.a., at der er en stor grad af frivillighed i landdistrikterne, hvilket gøres af lyst og glæde og med ønske om at skabe aktiviteter og faciliteter. Det er dog også en frivillig indsats, som i mange tilfælde er absolut nødvendigt for at sikre eller udvikle aktiviteter og faciliteter i mange landsbyer og lokalsamfund.

Formand Steffen Damsgaard havde desuden nogle ikke analyserede teser omkring civilsamfundets indsats, og frivillighed i landdistrikterne.

• Den frivillige indsats i landdistrikterne er større end i andre steder af samfundet.
• Den aktive frivillige indsats som leder eller i en lederrolle er større i landdistrikterne end andre steder.
• Den frivillige indsats foregår i foreninger eller organisationer som i stor grad har en lokal forankring eller lokal betydning for lokalsamfundet, modsat i større bysamfund, hvor frivillige i større grad vælger at være frivillig i foreninger uden fokus på den lokale forankring.

Ligeværdigt partnerskab i fremtiden
Steffen Damsgaard deltog for at tale de frivillige i landdistrikternes sag i dialogen med toppolitikerne.

– Det er vigtigt,at anerkende de frivillige og foreningslivets bidrag til, at vi har et velfungerende samfund og et aktivt demokrati. LDFs holdning er, at alt er muligt, hvis man har et ligeværdigt partnerskab mellem kommuner og foreninger, siger Steffen Damsgaard.

LDF repræsenterer geografisk mellem 1.000.000-2.000.000 borgere i landdistrikter og mindre byer, som i stor grad er frivillige i foreningslivet, det er derfor afgørende, at rammerne for frivilligt arbejde defineres på de frivilliges præmisser og ikke ud fra kommunernes økonomiske krav.

På campen fremhævede Steffen Damsgaard desuden foreningslivets rolle i udviklingen af vores demokrati og dannelsen af aktive medborgere, og det mener han charteret bør afspejle.

Om charteret
Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige er oprindeligt fra maj 2001. Nu skal det opdateres.

Frivilligrådet har derfor fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen (bestående af Social- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet) i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring revitaliseringen af chartret.

Charteret fylder et par sider og beskriver de overordnede rammer for grundlaget for og værdien af den frivillige indsats i Danmark.

Besøg hjemmesiden og læs meget mere om det nye Frivilligcharter.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.