For restriktive skilteregler hæmmer butikker i landsbyer

Af Ole Flemming Lyse, medlem af udvalget Danske Landsbyer i Landdistrikternes Fællesråd.

Alle landsbyer og landdistrikter kæmper for at tiltrække erhverv, og der er mulighed for iværksætterstøtte, støtte fra landdistriktsmidler og mange andre gode tiltag. Men der er regler, som gør det svært at få gang i sin forretning i en landsby. Det gælder ikke mindst de restriktive skilteregler.

Jeg kan nævne et konkret eksempel fra vores landsby Stouby på Juelsmindehalvøen. Her købte en ung kvinde en ejendom på tvangsauktion, og vi blev alle glade, da vi fandt ud af, at hun ville åbne en blomsterforretning. Hun fik etableret en flot forretning, og der var lokal opbakning. Forretningen ligger inde i byen et par hundrede meter fra hovedvejen, den gamle amtsvej, mellem Vejle og Juelsminde.

Kvinden fandt hurtigt ud af, at omsætningen skulle øges. Det var nødvendigt at tiltrække pendlere, turister m.v., der kører gennem Stouby ad hovedvejen, og hun søgte Hedensted Kommune om tilladelse til at opsætte et skilt ved hovedvejen for at gøre opmærksom på sin blomsterforretning.

Hun fik dog et afslag, idet hendes forretning ligger i byzone. Nu er vi mange ildsjæle, der kæmper for at tiltrække erhverv i landdistrikterne, og der er igangsat mange gode initiativer for at fremme dette ønske. Men det virker som om, at skiltning er et forhold, der helt er glemt i landdistriktspolitikken. Det kan da ikke være rigtigt, at en iværksætter ikke må skilte med sin virksomhed. Skal stive skilteregler spænde ben for en virksomheds overlevelse?

Jeg er blevet kontaktet af flere lokale forretninger, som er utilfredse med reglerne. Derfor vil jeg gerne have mere fokus på skiltereglerne på kommunalt plan, men det er også en problemstilling, som bør tages op med ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen. Jeg håber at få mulighed for at drøfte sagen med ministeren på landdistriktskonferencen “vision for vækst” i Esbjerg den 26. og 27. april 2012.

Ole Flemming Lyse
Overvej 26
7140 Stouby
2061 5500
ole.lyse@hedensted.dk

Medlem af udvalget Danske Landsbyer
Medlem af byrådet i Hedensted Kommune
Medlem af lokalrådet for Stouby og Omegn

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.