Finanslovsudspil på landdistriktsområdet som forventet

[LDF] Der er ikke de store overraskelser i regeringens finanslovudspil på landdistriktsområdet for 2014. Som Landdistrikternes Fællesråd tidligere har rost regeringen for (i forbindelse med Vækstplan DK), er der for 2014 afsat 200 mio. kr. til nedrivning og renovering af forfaldne huse.

Det er også tidligere blevet meldt ud, at der afsættes 200 mio. kr. til kystsikring af den jyske vestkyst, at håndværkertilbuddet skal kunne gå til renovering af sommerhuse m.m. De tiltag har Landdistrikternes Fællesråd allerede rost regeringen for, og LDF har også gjort meget for at påvirke beslutningerne.

– Alt i alt ser finanslovsudspillet ud, som vi kunne forvente. Vi kunne selvfølgelig have ønsket, at der kom nye midler til, som kunne virke proaktivt og være med til at kickstarte arbejdspladser og bosætning i landdistrikter og yderområder. Det kunne være investeringer i infrastruktur eller øremærkede midler til projekter, der har vist et stort erhvervsmæssigt potentiale, og som kan blive et vækstlokomotiv for et større område, udtaler formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Han hefter sig desuden ved følgende formulering i finanslovudspillet:

Tværministerielt samarbejde skal styrke landdistrikter
”På området for landdistrikter koordinerer ministeriet (Læs: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) det målrettede arbejde for på tværs af regeringen at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet.”

– Landdistrikternes Fællesråd har længe været talsmand for, at der skulle ske en større koordineret indsats på tværs af ministerier for at sikre landdistrikter og yderområder bedre rammevilkår for udvikling og vækst. Det glæder os derfor, at det er skrevet ind i finanslovsudspillet sort på hvidt, og det vil vi naturligvis holde regeringen fast på, udtaler Steffen Damsgaard.

Læs regeringens forslag til finanslov: Danmark i vækst og balance

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.