Energiudspil vil gavne landdistrikterne

[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter] Fredag den 25. november fremlagde Regeringen et energiudspil, som ifølge landdistriktsministeren vil komme landdistrikterne til gavn.

Med udspillet, der hedder “Vores energi” ønsker regeringen at indlede omstillingen til vedvarende energi og gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Omstillingen skal både fremtidssikre Danmark mod høje energiregninger som følge af stigende globale energipriser og bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser og dermed imødegå klimaforandringer.

Som led i omstillingen til vedvarende energi foreslår regeringen eksempelvis, at vindkraften udbygges frem mod 2020, og at incitamenterne til at bruge biomasse frem for kul forbedres. Udspillet vil altså bl.a. medføre betydelige investeringer i vindmøller, ombygning af kraftværker til biomasse og etablering af biogasanlæg. Det vil skabe arbejdspladser og nye job. Og det vækker glæde hos ministeren for landdistrikter.

Innovation og vækst i landdistrikterne
“Landdistrikterne er under stigende pres i disse år, hvor mange traditionelle arbejdspladser forsvinder. Mange private arbejdspladser inden for industrien, kommer ikke igen, og derfor er der brug for at være innovativ og udvikle landdistrikterne inden for områder, der kan skabe vækst og nye job. Og vedvarende energi kan skabe grønne job”, siger Carsten Hansen og henviser til, at flere danske småøer og landdistriktskommuner allerede har vist vejen.

På Ærø og Samsø har man eksempelvis med succes investeret i solfanger- og biogasanlæg, der har gjort lokalsamfundene mere eller mindre selvforsynende med vedvarende energi og skabt job.

Og også Lolland Kommune har satset massivt på vindenergi. I dag produceres der faktisk mere strøm, end kommunen bruger. Det har gjort det muligt at eksportere den overskydende strøm til resten af Danmark og til det sydlige Sverige. Erfaringerne viser altså, at investeringer i grøn energi og grønne teknologier kan bidrage positivt til udviklingen i landdistrikterne.

Læs energiudspillet: Vores Energi

Regeringen vil invitere til politiske forhandlinger om en energiaftale frem til 2020.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Et svar til Energiudspil vil gavne landdistrikterne

  1. Jørgen Bjerring skriver:

    Et simpelt spørgsmål: hvorledes bidrager det til “udviklingen i landdistrikterne”, at der står en vindmølle og snurrer i min baghave???
    Kors, hvor er der mange pressemeddelelser, som ikke er det papir værd, som de er skrevet på…
    Lad mig i øvrigt slå fast: jeg er stor tilhænger af vindenergi – blot spø’r jeg: hvad har vindenergi med udvikling af landdsitrikterne at gøre??? (Måske burde nogle sætte sig ned og diskutere, hvad “udviklede landdistrikter” overhovedet er for noget…)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *