Carsten Hansen på Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Carsten Hansen til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 30. marts 2012.

[LDF] Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen (S) deltog ved Landdistrikternes Fællesråds årsmøde med et oplæg om de mange forskellige områder, som har relevans for udviklingen i landdistrikter og yderområder. Oplægget gav anledning til mange spørgsmål og en god diskussion.

Et af de områder, som ministeren tog fat på, var digitalisering og nærmere bestemt den nyligt vedtagne aftale om mobilt bredbånd til alle borgere i 2015 med en 10 Mbit/s forbindelse download målt hos brugeren. Det er en vigtig forbedring af den digitale infrastruktur, som har betydning for alt lige fra daglig livsførelse til virksomhedsdrift og sundhed med telemedicinering.

Carsten Hansen omtalte også byfornyelsesmidlerne på ca. kr. 214 mio. i 2012 samt fordelene ved at lave områdefornyelse. Samspillet mellem LAG-midler og Vækstfora-midlerne står også højt på ministerens dagsorden. Det blev fra ministerens side pointeret, at det er vigtigt, at 35 % af Vækstforamidlerne også reelt kommer ud i landdistrikterne og yderområderne.

LAG-ordningen blev også omtalt, hvor ministeren ønskede en tæt dialog med bl.a. Landdistrikternes Fællesråd. Det er en god ordning, som der løbende er basis for at evaluere og optimere for at sikre, at midlerne gør bedst mulig gavn, og at det ikke er for bureaukratisk. Det samme var ministerens udmelding på en række konkrete områder, hvor bl.a. ønsket om en aktiv landdistriktspolitik i alle kommunerne er et område, hvor Landdistrikternes Fællesråd og ministeren med fordel kunne tage fat med det samme.

Ministeren kom ind på en lang række andre emner, inden der var tid til de mange spørgsmål fra salen. Både ministeren og formanden for Landdistrikternes Fællesråd kvitterede for det gode samarbejde med hinanden, og så frem til det videre samarbejde, bl.a. med nogle af de emner, som ministeren berørte i sig oplæg.

* Ovenstående er Landdistrikternes Fællesråds korte sammendrag af ministerens indlæg.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.