Carsten Hansen gav gode råd til 50 kommunale chefer

[MBBL] Mere end 50 borgmestre og kommunaldirektører fra landdistriktskommunerne mødte op, da Carsten Hansen inviterede til borgmestermøde i København i sidste uge. Her lyttede ministeren til borgmestrenes ideer og ønsker til udvikling på landet.

Ministerens mål med mødet var at fortælle om regeringens initiativer på området og få en dialog med praktikerne fra kommunerne.

På mødet præsenterede Carsten Hansen ti korte, gode råd til kommunerne. De gode råd handler blandt andet om at bruge de lokale aktionsgrupper aktivt, om at give borgere mulighed for at benytte helårshuse som såkaldte flexboliger og om at udnytte de nye bestemmelser for erhvervsudvikling i planloven.

Læs de 10 gode råd i nedenstående.

Ministerens 10 gode råd

1. Bredbånd
Få klarhed omkring mulighederne for at øge bredbåndsdækningen i forbindelse med offentlige indkøb, og stil dækningskrav når der indkøbes bredbånd til kommunens institutioner.

2. Flexbolig
Benyt muligheden for at give flexbolig-tilladelse og dermed lempe bopælspligten i områder med affolkning og risiko for forfald af boliger.

3. Indsats mod boligspekulanter
Indbring sager om vedligeholdelsesmangler i dårlige lejeboliger i kommunen for huslejenævnet.

4. LAG
Brug de lokale aktionsgrupper som en ressource til gennemførelse af lokale udviklingsprojekter. Det kommer hele kommunen til gode.

5. Landdistriktsafgrænsning
Vær altid opmærksom på de enkelte lokalområders konkrete kendetegn, muligheder og udfordringer. Overvej fx om nogle områder udviser positive tendenser, som andre lokalområder kan lære af, forskellige områders funktionelle rolle, behovet for at målrette indsatser i forhold til lokalområderne mv.

6. Landdistriktsbestemmelsen i Planloven
Brug de nye muligheder i Planloven, der giver alle landets kommuner nye, bedre og enklere muligheder for at styrke udviklingen i alle vanskeligt stillede landdistrikter.

7. Landdistriktspuljen
Søg supplerende støtte fra Landdistriktspuljen til forsøgsprojekter, der kan bidrage til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder..

8. Udvikling af landsbyer
Udarbejd en strategi over indsatsen for dårlige boliger og skæmmende ejendomme i landsbyer og landdistrikter. Arbejd med en plan for genanvendelse af tomme grunde ved nedrivning af dårlige boliger.

9. Velfærdsteknologi
Overvej mulighederne for at integrere digitale løsninger i leveringen af forskellige velfærdsydelser og mulighederne for at digitale løsninger kan indgå i kommunens overordnede erhvervspolitiske indsats.

10. Værktøjskassen til landdistriktspolitikker
Hold planen for de forskellige landdistriktsområder opdateret, og overvej et serviceeftersyn af nuværende landdistriktspolitikker.

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.