Behov for at skabe erhvervsudvikling i yderområderne

[Region Syddanmark] En ny landdistriktspolitisk redegørelse viser, at beskæftigelsen er faldet mest i ydreområderne, hvor uddannelsesniveauet også er lavest.

– Den nye landdistriktsredegørelse viser, at det er nødvendigt at skabe vækst i de danske landdistrikter, hvis vi skal skabe udvikling i hele landet. Yderområderne har det svært, og derfor er det positivt, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil fokusere indsatsen på effektive og jobskabende initiativer. Det er der brug for, udtaler Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har offentliggjort Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012. Den viser, at udviklingen i landdistrikterne står over for en række udfordringer, blandt andet inden for uddannelse, beskæftigelse og bosætning. F.eks. er beskæftigelsen faldet mest i land- og yderkommunerne, og uddannelsesniveauet er generelt lavere i landdistrikterne, men at flere har en erhvervsfaglig uddannelse end resten af landet.

Regionerne arbejder for at skabe vækst i hele landet, og de regionale vækstfora har i 2011 været med til at sikre flerårige investeringer i regional erhvervsudvikling for over 3,1 milliarder kroner. Tæt på en fjerdedel af midlerne er gået til innovation, og de er dermed med til at skabe nye arbejdspladser. En rapport fra OECD viser da også, at Danmark er det land i EU, der bruger flest strukturfondsmidler på innovation.

Strukturfondsmidler sikrer erhvervsudvikling
EU’s strukturfonde er risikovillige midler, der sikrer vækst i hele Danmark. 35 procent af alle de strukturfondsmidler, som de regionale vækstfora råder over, skal gå til aktiviteter, der er til gavn for yderområderne, og alle regioner arbejder dermed med udvikling i yderområderne.

– Hvis By-Bolig og Landdistriktsministerens målsætninger om udviklingen af landdistrikter skal realiseres, er det derfor en forudsætning, at der også kommer strukturfondsmidler til Danmark i næste budgetperiode. De regionale vækstforas strukturfondsinvesteringer er en garant for erhvervsudvikling, vækst og arbejdspladser i hele Danmark, udtaler Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.