24 mio. kr. til ny økologisk teknologi

[Fødevareministeriet] Ny øko-teknologi skal hjælpe med at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion i Danmark. Fødevareministeren ser ordningen som en vigtig investering i arbejdet med at få fordoblet det økologiske areal inden 2020.

Nu kan økologiske landmænd søge om tilskud til investeringer i nye teknologier på deres bedrift.

24 millioner kr. fra en ny ordning under Fødevareministeriet skal medvirke til at udvide det øko-logiske areal og øge den økologiske produktion af svin, kvæg, fjerkræ, æg, frugt, grønt og æg samt økologisk planteavl.

Økologi som højteknologisk stordrift
”Økologi behøver ikke være Morten Korch-produktion. Økologi er også højteknologisk stordrift, og derfor vil vi give tilskud til fx mobil malkerobot, der kan gøre det nemmere at malke køer, som er på græs, og ukrudtsbrændere med sensorer, der skåner afgrøderne og til andre relevante teknologier, der kan gøre det nemmere for økologerne at producere mere. Det ser jeg som en vigtig investering i forhold til at nå regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal”, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Der kan gives tilskud på op til 40 pct. af udgifter til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Det er en forudsætning, at teknologien er omfattet af den liste over teknologier, som Aarhus Universitet har udarbejdet til brug for NaturErhvervstyrelsen.

Ordningen er på 24 millioner kr. i 2011 og indeholder 4,8 mio. kr. til fem forskellige indsatsom-råder. Der er med aftalen om finansloven for 2012 afsat yderligere 16 millioner kr. om året i 2012 og 2013 til investeringsordningen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.