2,1 mio. kr. til danske småøer

[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter] “På mange af de danske småøer er der en enorm virkelyst og et kæmpe engagement. Men somme tider kan det være svært for øboerne på egen hånd at finansiere konkrete projektideer, der kan være med til at skabe attraktive og levende lokalsamfund. Jeg er derfor glad for, at vi kan bidrage til at realisere nogle af ideerne,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Anledningen er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop har uddelt 2,1 mio. kr. til 16 forskellige projekter på 11 danske småøer.

Støtte til Lyø
Lyø er blandt de danske småøer, som får støtte fra Landdistriktspuljen. Øen i det sydfynske øhav har fået 300.000 kr. til at omdanne en skolebygning til et kultur- og besøgscenter. Centeret skal være centrum for det lokale foreningsliv og samtidig fungere som et midtpunkt for øens turister.

Også på Askø, der ligger i Lolland Kommune, får øboerne glæde af puljemidlerne. Her har beboerne fået 130.000 kr. til at gøre en lokal købmandsbutik rentabel.

Interessen for puljen har været stor. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i alt modtaget 35 ansøgninger til et samlet beløb på 6 mio. kr.

Fakta om puljen til støtte til projekter på de små øer
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler to gange årligt midler til projekter på de små danske øer.

Projekterne skal bidrage til at fastholde eller skabe nye arbejdspladser og styrke det lokale og kulturelle udbud både til fordel for fastboende og turister.

Følgende 27 småøer kan søge midler fra puljen:
Aarø, Agersø, Anholt, Askø (inkl. Lilleø), Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø.

Både enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal forankring på en af de 27 småøer kan søge støtte. Også offentlige virksomheder kan søge under visse vilkår.

I 2011 blev der bevilget støtte eller lån for 5,1 mio. kr.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.