10.200 nedrivningsmodne huse er et minimum

[Kommunernes Landsforening] – Jeg tror, de 10.200 nedrivningsmodne boliger i jeres undersøgelse er et minimum. Der er et meget stort behov, og de huse, der er nedrevet hidtil, var blot en meget lille del af problemet. De forfaldne huse står som rådne tænder og holder landsbysamfund i et jerngreb. Det er vanskeligt at tiltrække nye indbyggere til en by, hvis det første, der møder en, er to-tre faldefærdige rønner. Og hvis man bor sådan et sted, har man måske også selv mest lyst til at tage derfra, udtaler Steffen Damsgaard til KL, der netop har offentliggjort en undersøgelse af antallet af nedrivningsværdige huse.

Undersøgelsen peger på, at der i alt er 10.200 nedrivningsværdige boliger i Danmark, og det tal er formegentlig sat for lavt, da man i undersøgelsen kun har spurgt 77 af de i alt 98 kommuner.

Afskaffet nedrivningspuljen
Mange af husene er blevet revet ned med hjælp fra den såkaldte indsatspulje, i daglig tale kaldet nedrivningspulje, som den tidligere regering oprettede som et særskilt pulje for kommunerne til at komme de faldefærdige huse til livs. Over de to år blev der afsat 250 mio. kr. til puljen. Puljen har medført mange nedrivninger, men i mellemtiden er der kommet nye faldefærdigehuse til.  Trods problemets omfang har den nuværende regering valgt at nedlægge puljen.

For fortsat at hjælpe udkantskommunerne med de faldefærdige rønner har minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen (S) bl.a. foreslået en omfordeling af område- og bygningsfornyelsesmidlerne. Ministeren ønsker at vende fordelingen på hovedet, så der tilfalder de mindre byer 75 pct. af midlerne i stedet for som i dag, hvor de modtager ca. 25 pct. Det vil betyde 50 mio. kr. ekstra til de mindre byer i dag, og de vil kunne bruges til nedrivning. Samtidig vil han øge det statslige tilskud til område- og bygningsfornyelse fra 50-60 pct.

Kommunernes Landsforening forholder sig dog ligesom Landdistrikternes Fællesråd kritisk over for ministerens planer.

– Der er jo ikke pludselig blevet mindre behov for byfornyelse i de større byer. Og vi har ganske enkelt brug for, at der samlet set tilføres flere midler til at løse det stigende problem med forfaldne huse i landkommunerne. Alene i Lolland Kommune forventes det, at man hvert år vil få 400 tomme huse mere, udtaler Martin Damm, formand for KL’s teknik og miljøudvalg samt borgmester i Kalundborg.

Læs tidligere artikel på landdistrikterne.dk: Carsten Hansen vil styrke by- og områdefornyelse i de mindre byer 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.