Bliv medlem

Landdistrikternes Fællesråd er en forening, der har A, B, C, D & E medlemmer.
Læs her om medlemskab og fordelene ved at deltage i fællesskabet.

Formål og funktion
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå ind for LDF’s formål, som er:

At fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling i stat, regioner og kommuner.
Landdistrikternes Fællesråds funktion er gennem politik, netværk og vidensdeling at skabe udviklingsprojekter og initiativer i landdistrikterne.

Medlem
Følgende medlemmer kan søge optagelse efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen:

§ A-medlemmer som er de landsdækkende organisationer.
§ B-medlemmer som er landets kommuner og regioner.
§ C-medlemmer som er kommunale landdistriktsråd.
§ D-medlemmer, som er lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG)
§ E-medlemmer som er landsbyer samt enkeltpersoner, der ønsker at støtte gennem
et medlemskab.

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

Repræsentantskabet
LDF’s repræsentantskab er sammensat således:

Hvert A-, B- og C-medlem kan udpege 3 delegerede. Hvert D-medlem kan udpege 2 delegerede. E-medlemmerne udpeger tilsammen 7 delegerede.

Medlemskabets muligheder
Landdistrikternes Fællesråds formand og bestyrelse deltager løbende i den
landdistriktspolitiske debat og dialog. Det være sig i medierne, men i særdeleshed
i forhold til beslutningstagere på alle niveauer.

Medlemmer har gennem deltagelse i de af LDF arrangerede politiske fællesmøder, mulighed for at bidrage til organisationens landdistriktsindsats og –politik.

Udvalgsarbejde
LDF deltager i en lang række af bestyrelses-, udvalgs- og rådsmøder, hvor der
gives mulighed for, at det enkelte medlems synspunkter kan medtages.

Vidensdeling
Der udsendes løbende fælles nyhedsbreve, hvor nyheder fra medlemmerne meget
gerne optages. Landdistrikternes Fællesråd udvikler og vedligeholder en
landdistriktsportal, der på alle måder skal være indgangen til
landdistriktsudviklingen. Denne udvikles og forbedres løbende i samråd med
medlemmerne.

Sekretariat
Mulighed for telefonisk sparring og dialog med sekretariat og politikere.

Kontingentet
Kontingentet betales pr. 1. januar og dækker et kalenderår.

På Årsmødet 2018 blev der vedtaget nye kontingenter.

Kontingentsatser 2019

Find skemaer til anmodning om medlemskab her.