Underskriftsindsamling

Som et opråb her i valgkampen har Landdistrikternes Fællesråd lavet en underskriftsindsamling, hvor vi viser politikerne, hvad der skal til for at få Et helt Danmark i balance, og at vi er MANGE, der ønsker dette for vores land.

Opråbet skal bruges af politikerne til at få sat emnet Et helt Danmark i balance på deres dagsordener her i valgkampen.

  • Vi ønsker bedre muligheder for at udvikle virksomheder, arbejdspladser og være iværksætter i områder uden for de større byer.
  • Vi ønsker bedre mulighed for at kunne placere attraktiv bosætning lokalt.
  • Vi ønsker adgang til finansiering af boliger og erhverv i alle landets kommuner og postnumre.
  • Vi ønsker uddannelserne placeret over hele landet.
  • Vi ønsker bedre infrastruktur og en digital infrastruktur, som sikrer mobil- og internetdækning i alle landets egne.
  • Vi ønsker, at alle borgere skal have god adgang til kommunale og regionale services som skoler, børnepasning og de almene og akutte sundhedsydelser.
  • Vi ønsker decentralisering frem for centralisering herunder flere statslige arbejdspladser placeret rundt i hele landet fremfor i hovedstaden.
  • Vi ønsker at gøre op med de negative billeder, der tegnes af os, der bor i Danmarks landdistrikter uanset, om man kommer fra Skagen i Nord eller Gedser i Syd eller Thyborøn i Vest eller Svaneke i Øst. De gode eksempler på virksomheder, iværksættere, aktive landsbyer og foreninger og ildsjæle fortjener mere plads i medierne end de negativt-ladede historier om Udkantsdanmark etc.  

Vi behøver ikke særbehandling blot lige vilkår, så vi kan anvende de styrker, potentialer og muligheder, vi har lokalt.

Hvis man ønsker at være med i underskriftsindsamlingen, er man sammen med Landdistrikternes Fællesråd med til at sige, at hele Danmark skal prioriteres og tilgodeses, når der træffes politiske beslutninger i forhold til at styrke væksten og sammenhængskraften i landet, og når samfundsgoder skal fordeles.

Jeg vil skrive under