Det siger folket

I forbindelse med vores underskriftsindsamling: ET HELT DANMARK I BALANCE har vi modtaget disse kommentarer nedenfor fra jer derude. 

Vi siger mange tak for jeres hjælp og input til emnerne i landdistriktspolitikken og for at få synlighed på dette vigtige område. 

………………..

Hvis vi kunne få et Danmark i balance, kunne vi måske også få et familieliv i balance, da man så ikke længere behøvede at bruge 3 timer på transport hver dag til og fra arbejde. Så ville man faktisk være i stand til at hente sine børn inden for almindelig åbningstid, og der ville stort set ikke være brug for differentierede åbningstider. Man havde tid til at være sammen med sine børn, og måske endda overskud til parforholdet. 

………………..

Måske havde man også tid og overskud til at bidrage til lokalsamfundets udvikling og fællesskab, og yde frivilligt arbejde. Måske man kunne få tid til at lave god solid sund aftensmad hver dag, i stedet for at købe sig til halvdårligt mad to gange om ugen, fordi der ikke er overskud og tid til andet. 
Måske det samfundsøkonomisk godt kunne betale sig at have et Danmark i balance? 
Og måske, nogle ville arbejde for, at deltidsstillinger kom på mode…

………………..

Fordi det er væsentligt, at land og samfund hænger sammen, og at alle får forståelse for yderdistrikternes måde at bidrage til det gode liv på. Har selv for nylig suppleret tankegangen med en digtsamling: “Tanker fra udkanten,” der fortæller lidt af hvert om det gode liv i landdistrikterne samt skriver lidt om den undren, der opstår, når andre tror, at livet på landet er uden kulturelle værdier!

………………..

Jeg bor i en lille flække, uden for Næstved. Her mærker folk på landet, at der politisk set, er stor forskel mellem land og by. Vi er godt 80.000 indbyggere og antallet af beboere er delt ligelig mellem land og by. Sådan er det ikke mht. skoler, busruter, biblioteker og meget mere. Derfor skriver jeg under.

…………………

Fordi jeg ser skævvridning af Danmark til fordel for centralisering i storbyer som en falliterklæring og panik før lukketid. Det er et udtryk for mangel på respekt for de værdier og den sammenhængskraft, der gennem højskoler og andelsbevægelser i slutningen af 1800-tallet gjorde Danmark til den demokratiske velfærdsstat, der blev et eksempel til efterfølgelse for hele verden. Med den centralistiske attitude, der for tiden lægges for dagen fra rigets mægtigste kunne vi lige så godt lægge rigsfællesskabet ned og søge om optagelse i Tyskland som endnu en delstat. Det ville også reducere antallet af politiske folkevalgte og tilsvarende centraladministration betragtelig. Det vil dog være forræderi mod den kulturarv og demokratiopfattelse, vi i øvrigt sætter så højt og som indtil nu har været omdrejningspunkt for troen på, at vores nation kan gøre en forskel til fordel for en bedre verden.

………………..
 
Fordi det er en politisk beslutning at flytte arbejdspladserne til de større byer.
Konsekvenser:
Større byer, højere husleje, højere lønninger i byer for at kunne betale husleje, mere transporttid pga. trængsel, mindre plads på skolerne i byen. Dvs. I den lange ende er det dyrere for skatteydere at centralisere og det har mange personlige omkostninger. Det er ikke alle familier, som har det godt med, at bo i en lille lejlighed!
 
………………..
 
Fordi det på nogle samfundsmæssige områder ikke giver mening at centralisere aktiviteter omkring store byer. Centraliseliseringen øger pres på boliger, priser, trafik, famileliv og er delvist årsag til den stress, som der er i mange menneskers liv, i dag.

Men centraliseringen giver magt til nogle – ministerier, administrative funktioner (jo større, jo bedre for jo flere penge til bla prestigeprojekter), og store virksomheder, der kan vokse sig endnu større. Denne magt vil presse på en fortsat centralisering,  medmindre der virkelig kommer et folkeligt krav om noget andet.

Teknisk set er det sagtens muligt at de-centralisere. Men dem der har magten, er ikke glade for at afgive magt. Den teknologiske udvikling gør nemlig, at det muligt at arbejde hvorsomhelt, nårsomhelst. Rigtig mange tekniske jobs, sælgerjob, administrative jobs kan sagtnes passes decentralt, hjemmefra eller i små kontormiljøer i lokale områder. Man kan spare rigtig meget trafiktid ved at give medarbejdere mulighed for at arbejde virtuelt i langt højere grad. Men dette ville betyder villighed fra magthaverne i stat/region og i virksomhederne til at afgive magt – eller udøve magten på en anden måde. Det ville også kræve tværgående samarbejde for at den enkelte ikke kommer til at føle sig ensom, fex på tværs i brancher.

I dag er det ikke noget problem i virkelig store virksomheder at have folk sidden i Indien, Kina, Afrika, Sydameria, Nordpolen – whatever. Så det burde heller ikke være noget problem at have folk på Lolland-Falster, Fyn, NordJylland, Vestsjælland… eller hvad?

Jeg støtter et folkeligt krav om noget andet – om gode nærmiljøer lokalt i Danmark med uddannelse, sundhed, sport, dejlig natur og gode jobs.

…………………

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *