Valg 2015

Her i valgperioden glæder vi os til at få landdistriktspolitikken gjort til et valgtema.

Nedenfor vil du kunne læse om: 

 • Vores arbejde i forhold til forbedring af rammevilkår
 • Underskriftsindsamling på at vi ønsker Et helt Danmark i balance
 • Kronikker 
 • Pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd i forbindelse med valgkampen
 • Åbent brev fra Danmark på Vippen

Vores arbejde i forhold til forbedring af rammevilkår

I Landdistrikternes Fællesråd arbejder vi dagligt for at forbedre de politiske rammevilkår for de danske landdistrikter indenfor emnerne:

 • Bosætning
 • Erhvervsudvikling – jobskabelse – iværksætteri
 • Infrastruktur + digital infrastruktur
 • Uddannelse
 • Sundhed og tryghed

Danmark har længe været hærget af en bølge af centraliseringer i forhold til f.eks. arbejdspladser, institutioner, uddannelser m.m. Centraliseringerne er ofte baseret på kortsigtede rationaliseringer, som har givet elendige resultater haft vidtgående og langvarige konsekvenser for de områder, som er blevet frataget deres funktioner.  

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for, at udviklingen vendes, og langsigtede investeringer skal prioriteres. Alle Danmarks egne skal bidrage til den samlede vækst og velfærd, og alle egne skal tilgodeses, når goderne efterfølgende skal fordeles. Vi skal alle have lige vilkår uanset, hvor i Danmark, vi bor.

De danske yderområder må have forbedrede politiske rammevilkår, så udviklingsmulighederne fremmes i stedet for – som det ofte er tilfældet i dag – at blive bremset. Og politikerne skal lære at prioritere hele landet, når de træffer beslutninger. Det vil både give en større vækst og et stærkere sammenhold i landet. 

Landdistrikternes Fællesråd ønsker ligesom store dele af befolkningen mulighed for udvikling i hele landet. Vi ønsker at skabe Et helt Danmark i balance til gavn for samfundets befolkning, økonomi og sammenhængskraft.

Vi bor alle i Danmark og betaler skat, så bør vi også kunne leve et helt liv, der hvor vi bor. Der skal være plads til alle – både mennesker, som vil bo på landet og mennesker, som foretrækker byerne. Vi er hinandens forudsætninger, vi får alle hjulene til at dreje rundt, og vi er alle glade for de egne, vi bor i.

 

Landdistrikternes Fællesråds fokusområder

De områder, hvor rammevilkårene skal forbedres for at sikre udvikling og vækst i landdistrikter og yderområder

FYSISK BOSÆTNING: Det skal være muligt at skaffe finansiering til boliger i landdistrikter og yderområder, så bosætning er muligt. Planloven skal lempes i landzone, kystnærhedszone og i enkelte tilfælde i strandbeskyttelseslinjen.

Der skal sikres bedre økonomiske rammer for land- og yderkommuner ved at der skabes en anden økonomisk fordeling så basal service kan opretholdes også i landdistrikterne.

ERHVERV / BESKÆFTIGELSE: Det skal være muligt at skaffe finansiering til investering og udvidelse af erhvervsejendomme uanset, hvor i landet virksomheden er placeret. Planloven skal lempes i landzone, kystnærhedszone. Der skal skabes bedre rammevilkår for erhverv der har stor betydning for landdistrikter og yderområder.

Der skal udflyttes statslige arbejdspladser og videregående uddannelsesinstitutioner til hele landet.

INFRASTRUKTUR: Alle landets egne har behov for hurtig og stabil højhastighedsbredbånd og mobilbredbånd for at der kan ske bosætning, og for at man kan drive virksomhed. Der skal udvikles yderligere i den overordnede infrastruktur med vejnet og havneudvikling.

UDDANNELSE: Der skal skabes grundlag for nære tilbud omkring grundskoler. Der skal sikres nære tilbud om ungdomsuddannelser i alle land- og yderkommuner. Professionshøjskoleuddannelser. KVU, MVU og Universitetsuddannelser skal i større omfang placeres mere decentralt end i dag for at styrke sammenhængen til erhvervslivet og sikre bosætningen.

SUNDHED / TRYGHED: vi bør have mulighed for de samme tilbud. Dette gælder også indenfor sundhedsområdet, hvor kraftige rationaliseringer og centraliseringer har gjort, at mange arbejdspladser er forsvundet til de 3-4 største byer. Der skal ske en decentralisering og der skal samtidig sikres læger i hele landet.

KONKLUSION: Alle love i Folketinget skal konsekvensvurderes ud fra betydningen på landdistrikter og yderområder. Regeringen skal på tværs af folketing, regioner og kommuner skabe en vision for Danmark der hænger sammen, Et Danmark i Balance!

 

Underskriftsindsamling 

Som et opråb her i valgkampen har Landdistrikternes Fællesråd lavet en underskriftsindsamling, hvor vi viser politikerne, hvad der skal til for at få Et helt Danmark i balance, og at vi er MANGE, der ønsker dette for vores land.

Opråbet skal bruges af politikerne til at få sat emnet Et helt Danmark i balance på deres dagsordener her i valgkampen.

 • Vi ønsker bedre muligheder for at udvikle virksomheder, arbejdspladser og være iværksætter i områder uden for de større byer.
 • Vi ønsker bedre mulighed for at kunne placere attraktiv bosætning lokalt.
 • Vi ønsker adgang til finansiering af boliger og erhverv i alle landets kommuner og postnumre.
 • Vi ønsker uddannelserne placeret over hele landet.
 • Vi ønsker bedre infrastruktur og en digital infrastruktur, som sikrer mobil- og internetdækning i alle landets egne.
 • Vi ønsker, at alle borgere skal have god adgang til kommunale og regionale services som skoler, børnepasning og de almene og akutte sundhedsydelser.
 • Vi ønsker decentralisering frem for centralisering herunder flere statslige arbejdspladser placeret rundt i hele landet fremfor i hovedstaden.
 • Vi ønsker at gøre op med de negative billeder, der tegnes af os, der bor i Danmarks landdistrikter uanset, om man kommer fra Skagen i Nord eller Gedser i Syd eller Thyborøn i Vest eller Svaneke i Øst. De gode eksempler på virksomheder, iværksættere, aktive landsbyer og foreninger og ildsjæle fortjener mere plads i medierne end de negativt-ladede historier om Udkantsdanmark etc.  

Vi behøver ikke særbehandling blot lige vilkår, så vi kan anvende de styrker, potentialer og muligheder, vi har lokalt.

Hvis man ønsker at være med i underskriftsindsamlingen, er man sammen med Landdistrikternes Fællesråd med til at sige, at hele Danmark skal prioriteres og tilgodeses, når der træffes politiske beslutninger i forhold til at styrke væksten og sammenhængskraften i landet, og når samfundsgoder skal fordeles.

 

Kronikker

Landdistriktsdanmark er ved at tabe pusten

Skrevet af formand Steffen Damsgaard til Jyllands Posten.

“Debatten omkring udfordringerne i Danmarks landdistrikter og yderområder er i de senere dage for alvor taget til i styrke; alt imens er Landdistriktsdanmark grundet mange års statslig nedprioritering ved at tabe pusten, og man bliver nødt til at stille spørgsmålet: Knækker Danmark”? 

Læs mere her: Kronik-landdistriktsdanmark er ved at miste pusten

 

Det privilegerede Danmark mobber yderområderne

Skrevet af Næstformand Karsten Gram og Troels Olesen, mangeårig landdistriktsengageret til JydskeVestkysten

” Danmark har behov for en mentalhygiejnisk debat og proces, som kan genskabe respekt, balance og fællesskab. Alle i Danmark skal føle sig som deltagere, medansvarlige og medvirkende i det fælles projekt, der handler om trivsel og opdrift for os alle. Vi skal bruge hele landet til vores værdiskabelse. Vejen dertil går gennem viden, gensidig anerkendelse, respekt og forståelse. For enden af debatten ligger forhåbentlig en national handlingsplan, båret frem af folketing og regering”. 

Læs mere her: Kronik-det privilegerede Danmark mobber yderområderne

 

Pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd i forbindelse med valgkampen

Fredag d. 29. maj 2015.  Landdistrikternes Fællesråd stiller valgspørgsmålet: KNÆKKER DANMARK? Læs Pressemeddelelse-Et helt Danmark i balance – underskriftsindsamling

Mandag d. 1. juni 2015. Landdistriktsdanmark råber om hjælp fra politikerne. Læs Pressemeddelse udflytning af statslige arbejdspladser

onsdag d. 10. juni 2015. Landdistriktsdanmark er vækstdanmark

Onsdag d. 17. juni 2015. Knækker Danmark? Landdistriktsdanmark til partilederne: Husk nu jeres løfter! Læs: Landdistriktsdanmark til partilederne: Husk nu jeres løfter!

 

 

Åbent brev fra Danmark på Vippen

Det lokale Danmark er klar til at hjælpe Hovedstaden

Vi, undertegnede borgmestrer og bestyrelsesmedlemmer af Landsorganisationen Danmark på Vippen erklærer os helt enige med vismændene i Det Økonomiske Råd, når de skriver, at en udflytning af statslige arbejdspladser vil føre til stigende boligpriser, stigende aktivitet og stigende omkostninger i de lokale områder, de statslige arbejdspladser flytter til.

Samtidig erklærer vi os fuldstændig parate til at tage de negative konsekvenser af de stigende boligpriser, stigende aktivitet og stigende omkostninger, vismændene advarer om.

Vi er alle enige om, at det er en risiko, vi meget gerne løber. 

Læs mere her: Åbent brev fra borgmestre direktører og bestyrelsesmedlemmer_8. juni 2015