Formål og partnerskaber

Formål

Projektet Demokratiske Iværksættere har til formål at styrke efterskoleelevernes demokratiske viden, handlinger og prioriteringer. Det skal ske ved at sætte et større og mere praktisk fokus på demokratiundervisningen på efterskolerne og ved at etablere et samarbejde mellem efterskolerne og lokalsamfundene. 

Efterskole deltager i Holbæk kommunes borgermøde om Liv i landdistrikterne

Elever fra Tølløse Efterskole deltager i Holbæk kommunes borgermøde om Liv i landdistrikterne

Et samarbejde som gerne skal gavne begge parter, og som skal bidrage til at give unge en oplevelse af, at et engagement i lokalområdet giver mulighed for at deltage i et fællesskab, men samtidig vil de også få mulighed for at se, hvad lokalsamfundet og den pågældende kommune har at byde på. Projektet vil endvidere give de unge en læring og erfaringsdannelse, der ligger uden for den traditionelle undervisning, og det vil styrke den enkelte både fagligt og personligt. Formålet for de deltagende lokale foreninger er, at de får et styrket samarbejde med deres efterskole, og der opstår mulighed for involvering af unge, som kan bidrage med nye ideer og kræfter.

Eleverne starter på undervisningen i løbet af efteråret 2015, og de forskellige projekter har til hensigt at:

  • Undersøge hvordan efterskoler kan bidrage til at skabe/udvikle værdi i lokalsamfund.

  • At udvikle uddannelsesmiljøer, der motiverer eleverne til aktivt medborgerskab. 

    Elever fra Baunehøj Efterskole samarbejder med Svanholm Gods om indsamling af årets sensommerhøst

    Elever fra Baunehøj Efterskole samarbejder med Svanholm Gods om indsamling af årets sensommerhøst

  • At forbedre de unges oplevelse af politisk indflydelse og medbestemmelse i deres lokalmiljø.

  • At styrke efterskolens rolle og tilstedeværelse i det omgivende lokalsamfund.

  • At efterskolerne i landdistrikterne får udbytte af de ressourcer, der er til stede der. Og ikke mindst omvendt; hvordan lokalsamfundets ressourcer kan få udbytte af de lokale efterskoler i landdistrikterne.

Partnerskaber

Efterskolers lokale placering har en betydning for lokalsamfundet, det er en arbejdsplads for efterskolens medarbejdere og en kunde hos områdets håndværkere og industri. Samtidig er der desværre en fare for, at efterskolen lukker sig om sig selv og bliver et parallelsamfund uden tilknytning og betydning for de lokale som bor i nærheden.

Efterskolerne er et aktiv for de lokalområder, som de ligger i. Men i dagligdagen “glemmer” borgere, foreninger m.m. måske, at der faktisk er et stort hold af mulige “ambassadører” for byen og egnen i de mange elever, deres familie samt skolens personale til at fortælle om de gode indtryk af lokalområdet og for mulig tilflytning senere i livet. For mange lokalområder vil det have en positiv effekt, hvis man “husker” at inddrage efterskolen i livet i byen og området via et større samarbejde og kommunikation på tværs. 

De konkrete partnerskaber i Demokratiske Iværksættere bliver løbende dannet i skoleåret 2015-2016. Og de vil være meget forskellige. Se mere om partnerskabsperspektiver og FIRE-modellen, som de enkelte projekter vil være bygget op omkring. 

Efterhånden som partnerskaberne dannes og projekterne opstår kan du læse om dem her.   

Hele projektbeskrivelsen kan læses her: Projektbeskrivelse Demokratisk Iværksætter