Landdistrikterne lider også af mangel på almene boliger

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

22.000 nye almene boliger. 4000 nye studieboliger. 10 milliarder kroner frem mod 2035 i en ny fond til at finansiere mere blandede storbyer. Sådan lyder koncentratet af regeringens boligudspil, der blev præsenteret af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og kulturminister Ane Halsboe (S) i midten af oktober.

At regeringen har sat et mål om at skabe blandede boligområder i Danmarks største byer, så også mennesker med ”almindelige” indkomster kan bosætte sig i København og Aarhus i fremtiden, er en hæderlig ambition.

Mit ærinde er at minde regeringen og partierne på Christiansborg om, at landets store byer ikke er alene om at efterspørge en mere varieret boligmasse.

I flere danske landdistrikter har der længe været akut mangel på lejeboliger – ikke mindst under coronakrisen, hvor flere og flere har søgt mod naturen, roen og pladsen på landet, herunder på de danske øer. Konsekvensen har været, at øer som Samsø og Ærø samt mindre øer som Anholt ofte har måttet melde hus forbi på henvendelser om ledige lejeboliger.

Det er i den grad en skam. Boligmassen bør ikke være en barriere for den positive udvikling lokalt i landdistrikterne, som et bredt udsnit af Folketinget har ambitioner om at sætte skub i.

Men det kræver en opdatering af boligmassen i mange landdistrikter. Der er behov for gode lejeboliger af høj kvalitet til de tilflyttende børnefamilier, ligesom der er brug for moderne ældreboliger til landdistrikternes ældste, som hvis de flytter fra villaen frigiver attraktiv boligmasse til potentielle tilflyttere.

At udvide boligmassen i landdistrikterne har nok også været baggrunden for den pulje på 29,1 millioner til etablering af almene boliger på mindre øer, som bolig og planstyrelsen åbnede for ansøgninger til den 1. januar 2021.

Puljen, der blev vedtaget af et bredt flertal som en del af Grøn Boligaftale, løber fra 2021 – 2026 med to spor. Det ene yder løbende tilskud til etablering af alment boligbyggeri på småøer samt Læsø, Samsø, Fanø og Ærø. Det andet spor er målrettet nedsættelse af husleje for almene boliger på småøerne. Alt sammen godt.

Der er bare ét problem. I skrivende stund er puljen allerede opbrugt – blot 10 måneder efter ansøgningsstart og med godt fire års levetid tilbage.

Med al tydelighed illustrerer situationen, at puljen i den grad har udfyldt et behov. Derfor bør det brede flertal bag Grøn Boligaftale hurtigst muligt tilføre flere midler til puljen. De nuværende midler dækker over tilsagn om tilskud til etablering af otte almene boliger på Læsø, 20 på Samsø og 38 på Ærø. Derudover har den lille ø Orø som eneste småø fået tilsagn om tilskud til seks almene familieboliger.

Tilbage står en i øvrigt uløst problemstilling, der vedrører ansøgningsprocessen. På småøerne er det ofte frivillige kræfter i eksempelvis beboerforeninger, der formidler kontakten mellem kommune og boligselskab. Det gør udviklingsfasen langt mere omstændig end i ø-kommuner. Dertil er arbejdsgangene ofte forsinkede af færgens sejltid.

Problemet er dog ikke kun et ø-fænomen. Det er tydeligt, at en del landdistrikter på fastlandet også er udfordrede de steder, hvor boligselskaber ikke vil etablere almene boliger, og hvor kommunen så tøver med at stille de nødvendige garantier for grundkapitalen.

Derfor bør en fremtidig pulje sikre både boliger på de større øer, der for fleres vedkommende har oplevet ekstrem efterspørgsel efter boliger den senere tid, og på de småøer, hvor boligprojekter har en mere omstændig realiseringsfase. Derudover bør den omfatte de mest udfordrede landdistrikter på fastlandet. Samlet bør puljen dermed udvides betragteligt.

Det er hårdt arbejde at sikre fremtidens bosætning i landdistrikterne. Her står private entreprenører og investorer ikke nødvendigvis i kø for at etablere lejeboliger i det åbne land. Derfor må staten træde til i disse særligt udfordrede områder.

Så midt i de gode ambitioner om blandede storbyer vil jeg opfordre til, at Christiansborg kigger ud i landet. Flere steder er den eksisterende bygningsmasse ved at blive en barriere for den udvikling, der er hårdt brug for. Et godt sted at begynde er at øge midlerne til puljen med tilskud til almene boliger på de små øer og udvide den til fastlandets mest udfordrede landdistrikter.

Indlægget er tidligere bragt hos Avisen Danmark.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail