Kategoriarkiv: Nyhedsbrev

LDF brev til ministeren om stop for V-sager

Landdistrikternes Fællesråd har med stor bekymring læst om NaturErhvervsstyrelsens pludselige stop i tilsagn om medfinansiering af EU-midler til LAG-projekter, som har fået midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje, (de såkaldte V-sager). Der er også et pludseligt stop … Læs resten

Udgivet i Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Brev til undervisningsministeren

Steffen Damsgaards brev til undervisningsminister Bertel Haarder “vedr. uddannelse i yderområderne”. Klik her  

Udgivet i Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev Landdistrikternes Fællesråd

Klik her for at læse hele nyhedsbrevet

Udgivet i Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev – Landdistrikternes Fællesråd

Så er det nye nyhedsbrev fra Landdistrikternes Fællesråd på banen. Her kan du bl.a. læse om Landsbypedeller og lukkeloven. Klik her for at læse hele nyhedsbrevet.    

Udgivet i Nyhedsbrev | 3 kommentarer

Nyhedsbrev – Landdistrikternes Fællesråd

Så er det nye nyhedsbrev fra Landdistrikternes Fællesråd på banen. Her kan du bl.a. læse om åbning af LDF på Sjælland, ønsker til finansloven og kampen med PostDanmark. Klik her for at se hele nyhedsbrevet.

Udgivet i Nyhedsbrev | 3 kommentarer

Landdistrikternes Fællesråd åbner på Sjælland

Nyhedsbrev udsendt fra Landdistrikternes Fællesråd den 17. sepember 2008: Efter hidtil kun at have haft domicil i Jylland etablerer Landdistrikternes Fællesråd sig nu på Ndr. Farimagsvej 16 i Næstved.

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev nr. 1 2008 – udsendt den 15. februar 2008

Hvor er lokalskolerne på vej hen? Det spørgsmål stiller Landdistrikternes Fællesråd og fem andre organisationer med interesse i skoleområdet på en konference den 25. februar i Landstingssalen på Christiansborg. Baggrunden er en fælles bekymring over de mange skolelukninger og skolesammenlægninger, … Læs resten

Udgivet i Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Hul i loven truer den lokale folkeskole

er Forældre, skoleledere, lærere, friskoler, efterskoler og landdistrikterne enige om De mange skolelukninger og ændringer af skolestrukturen kan være første led i en kabale, der imod landspolitikernes ønske vil betyde afskaffelse af skolerne i de mindre landsbysamfund. Årsagen er, at … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Time out for skolelukninger

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Lone Andersen, opfordrer kommunerne til at pålægge sig selv et midlertidigt time out på skoleområdet. Ellers frygter hun, at de i panik over en vanskelig budgetlægning blot griber til vilkårligt at lukke skoler. Time out’en kunne … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

LDF sætter mindstekrav for 1 mio. menneskers dagligdag!

Sådan lyder en af overskrifterne for Landdistriktsudfordringen. Jeppe Søe, kommunikationsrådgiver & oplægsholder, styrer diskussionen blandt de professionelle ildsjæle (konsulenter og embedsmænd, der har landdistriktsudvikling som arbejdsområde). Landdistrikternes Fællesråds årlige Udfordringen afvikles den 4. og 5. oktober i Kalundborg området.

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Der tales i vest og handles i øst

Ingen kan beskylde Christiansborg-politikerne for ikke at tænke og tale om landdistrikterne. Men når det kommer til handling – agerer de nærmest imod. Det var en af de konklusioner, der blev truffet af politikere og embedsmænd fra landets regioner, da … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Håndsrækning til debatlystne

LDF – Landdistrikternes Fællesråd stiller netbaserede debatfora til rådighed for alle lokalsamfund og græsrødder i landdistrikterne. Mangel på hjemmeside eller indsigt i IT-verdenen skal ikke blokere for, at folk i landdistrikterne kan kommunikere med hinanden på nettet. Derfor stiller LDF … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

De kulturelle samråd breder sig

 Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Forum Hillerød afholdt i dagene 8. – 10. september 2006 Landskonference i Hillerød under titlen ”Kulturlivets funktioner i sammenlagte kommuner”. Her udvekslede de kulturelle samråd erfaringer om arbejdet med at gøre sig parate til … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistriktspengene fra EU er kommet – og hva’ så?

LDF – Landdistrikternes Fællesråd takker på de danske landdistrikters vegne for de mange midler, EU har afsat til landdistriktsudvikling frem mod 2013. Men da regeringens ministre stadig ikke er blevet om en fordeling af

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landsbyerne og landdistrikterne flytter sammen

De to organisationer, Landsforeningen af Landsbysamfund og Landdistrikternes Fællesråd, indleder kontorfællesskab i Vejen. De første skridt mod et ”Landdistrikternes Hus”.  Med kontorfællesskabet styrker Landsforeningen af Landsbysamfund (LAL) sit sekretariat, idet der nu altid

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Konference om innovation i fødevaresektoren

Fødevareministeriet har netop holdt konference om innovation i fødevaresektoren i Vejen d. 15. august. Konferencen gav en række konkrete bud på, hvad der skal til for at sætte mere gang i nytænkningen i fødevarevirksomhederne. Læs nyhederne her ..

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

V 85.Af Marianne Pedersen (V), Poul Nødgaard (DF) og Else Theill Sørensen (KF):

“Folketinget anerkender, at vilkårene for aktiviteter i landdistrikterne er forbedret, idet ændringer i lovgivningen har styrket mulighederne for bosætning og erhverv. Folketinget noterer sig dog, at der er landdistrikter, især i udkantsområder, som oplever en befolkningstilbagegang. Andre landdistrikter oplever befolkningsmæssig … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Gold folketingsdebat om landdistrikter

“Udkantsområdernes situation er for alvorlig til at druknes i en gold diskussion mellem støttepolitik og liberalt råderum, ” siger en skuffet Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd, efter tirsdagens forespørgselsdebat i Folketinget om landdistrikternes situation. “Landdistriktspolitik kan ikke lade … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Artikel 33 og de andre puljer

Vejle Amts udviklingskonsulent Marit Nielsen-Man har følgende gode råd til de landdistriktsaktører, der har svært ved at finde ud af, om deres projekt skal finde sin finansiering i Artikel 33 eller i Landdistriktspuljen: “Hvis man skal have ideudviklet noget, og … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Tænk stort ude på landet

Landdistrikternes Fællesråd har påpeget at der er gået rigtig mange Artikel 33-midler til museums- og kulturprojekter og stillet spørgsmålstegn ved, om der kommer landdistriktsudvikling ud af det. Men Vejle Amts udviklingskonsulent Marit Nielsen-Man sender bolden retur til landdistrikterne: “Finansiering af … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Den urimelige opdeling

“Vi i amterne har en løbende debat med Fødevareministeriet om opdelingen af Artikel 33 i jordbrugsrelaterede og ikke-jordbrugsrelaterede projekter,” siger udviklingskonsulent Marit Nielsen-Man fra Vejle Amt. “Opdelingen er uhensigtsmæssig, fordi der er forskel på støttesatsen. Ikke-jordbrugsrelaterede projekter får mindre i … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistrikterne kan få mere EU-støtte – hvis ellers regeringen vil

“Ser man på Artikel 33 og LEADER +, kan vi konstatere, at regeringen ikke har ønsket at udnytte rammerne. Vi kunne få det firedobbelte beløb til rådighed i disse støtteordninger, men det kræver en tilsvarende dansk medfinansiering og den har … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Kommunale sundhedshuse er en god ide

Landdistrikternes Fællesråd hilser ideen om kommunale mini-sygehuse velkommen. Ideen, som Kommunernes Landsforenings formand, Eigil W. Rasmussen lancerede forleden, falder fint i tråd med tanker, som Landdistrikternes Fællesråd tidligere har bragt på bane. “Men vi vil gerne opfordre KL til at … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Styr på medfinansieringen i Storstrøms Amt

Kalvehave Kulturskole er et projekt i Storstrøms Amt, som tilbyder musiske udfoldelser for elever ved Kalvehave skole. I 2001 fik kulturskolen 200.000 kr. i Artikel 33-støtte og opnåede samme år 200.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Projekt Grøn Stikling i Ravnsborg Kommune … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Uforbrugte Artikel 33-midler risikerer at gå retur til EU

Ovenfor beretter vi om borgerne i Lindeballe, der står med tre Artikel 33-bevillinger, som de ikke kan bruge, fordi de ikke har opnået den nødvendige, danske medfinansiering. Men hvad sker der så med de penge, borgerne i Lindeballe har på … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Slukkede ildsjæle i Lindeballe

I landsbyen Lindeballe på landevejen mellem Vejle og Sønder Omme er ildsjælene ved at tabe modet. De har i årevis kæmpet for at bevare og udvikle deres dagligvarebutik, som de ejer i fællesskab. Og de var glade, da de i … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Årsmøde med spotlys på støtteordninger

"Støtte- og projektmidler til udvikling i landdistrikterne er eftertragtede og har sat gang i mange aktiviteter rundt om i landet. Men somme tider må vi stoppe op og spørge os selv: har de nu også sat gang i udviklingen?" Det … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Artikel 33

Artikel 33 i Ribe Amt: Samlingssteder i høj kurs I 2002 fik 7 projekter fra regionen tilskud under artikel 33-ordningen. Der var ca. 1,5 mio. kr. til rådighed. Kultur- og Aktivitetscenteret i Jernved: Etablering af et samlingssted for alle i … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Skruen strammes i landdistrikterne

“Det går den forkerte vej lige nu, især i udkantsområderne,” konstaterer Landdistrikternes Fællesråds formand, Thorkild Ljørring Pedersen, forud for Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige landdistriktskonference. “Men de øvrige landdistrikter står også overfor store udfordringer, især hvis der kommer en længere periode … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

En rimelig fordeling af artikel 33-midlerne?

Da det danske landdistriktsprogram 2000-2006 skulle træde i kraft, blev det besluttet at Artikel 33-ordningen (udvikling af landdistrikterne udenfor landbrugssektoren) skulle administreres af amterne og Direktoratet for Fødevare Erhverv i fællesskab. Direktoratet for FødevareErhverv besluttede at fordele midlerne med et … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Den svære medfinansiering

Artikel 33-midlerne adskiller sig fra de øvrige tilskudsordninger under landdistriktsstøtteloven ved at kræve 50 % medfinansiering. Den landdistriktsstøtte, der går direkte til landbrugsbedrifterne, udbetales 100 % af Direktoratet, mens de, der får Artikel 33-støtte selv skal skaffe 50 % offentlig, … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Når det regner på landmændene, drypper det (lidt) på landdistrikterne

Den seneste reform af EU’s landbrugsstøtte, populært kaldet CAP’en (Common Agriculture Policy) trådte i kraft i 2000. Programmet løber til 2006. En af hovedhjørnestenene i reformen er at begynde en adskillelse af støtten fra den direkte produktion. Det er det, … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Egnsudvikling med langt sigte

Er egnsudvikling virkelig nødvendig i dagens Danmark? Ja, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd. Mens størstedelen af Danmark har nydt godt af højkonjunktur og gode tider, er udkantsområderne stille og roligt sakket agterud. “Hvis vi skal have Danmark i balance, må … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

De venter i Sydthy

I Regionalpolitisk redegørelse 2002 lover regeringen at ville være særligt opmærksom på at afbøde mulige negative virkninger i enkelte regioner som følge af finansloven. Det ser de frem til i Sydthy kommune – en af de to kommuner, der specifikt … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

En hjælpende hånd for et år ad gangen

“Regeringen har været fair overfor de vanskeligt stillede kommuner i forhold til skattestoppet,” siger Flemming Eskildsen, borgmester i Sundsøre kommune og formand for Det Skæve Danmark. “Som et plaster på såret fik de dårligst stillede kommuner 180 mio. kr. ekstra, … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

En national strategi for landdistrikterne

“Vi kan ikke stiltiende se på, at Danmark er ved at knække over i et A-Danmark og et B-Danmark. Et A-Danmark med vækst og velfærd for de 90 % af befolkningen og et B-Danmark – udkantsområderne – med stagnation eller … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Planloven: foreløbig ro i bynære landdistrikter i Jylland

Udover hovedstadsområdet har Århus- og trekantområdet været udpeget som områder, der risikerede byspredning som følge af ændringerne i planloven. Her knap fem måneder efter lovens ikrafttræden er der endnu ikke tegn på at det vil ske. I Børkop Kommune, centralt … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Mindst 25.000 familier i det åbne land savner Vandfonden

“Man kan roligt sige, det har haft konsekvenser, at Vandfonden blev nedlagt for et år siden,” siger direktør Anders Bækgaard, Danske Vandværkers Forening. Vandfonden var et af ofrene for sparekniven, da regeringen tiltrådte og meldte ud, at der skulle findes … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Brugerbetaling for skilte vil ramme bredt

Trods indvendinger fra bl.a. Landdistrikternes Fællesråd har trafikminister Flemming Hansen fremlagt et lovforslag, der åbner for 100 pct. brugerbetaling for henvisningsskilte. "Det har i årevis været et ønske for mange virksomheder i landdistrikterne at reglerne for skiltning i det åbne … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Der er brug for handling – ikke løfter

"Det er brandærgerligt hvis indenrigs- og sundhedsministerens årlige Landdistriktsredegørelse ikke kommer til debat i Folketingssalen i år," fastslår Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd. "En debat i Folketingssalen kan måske omsider få regeringen til at spille ud med, hvad … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Realkreditten strammes på landet

“Det kan ikke passe, at når vi endelig har fået lempet planloven for at få sat gang i udviklingen på landet, så strammer realkreditinstitutterne på kreditgivningen og sætter udviklingsmulighederne i stå.” Landdistrikternes Fællesråds formand, Thorkild Ljørring Pedersen, er bekymret over … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Planloven: mørkemænd og nye muligheder

Af Thorkild Ljørring Pedersen og Anita Lillevang, Landdistrikternes Fællesråd Den 1. september træder den reviderede Planlov i kraft. Dermed overflyttes landzonekompetencen fra amterne til kommunerne og det hidtil så stramme greb om, hvad man må og ikke må i det … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Kommunalreform skal gro fra neden

“Denne gang er det vismændene, der er ude med ønsket om en sammenlægning af de små kommuner til større enheder,” konstaterer Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd. “Men en eventuel kommunalreform skal efter min mening gro fra neden, som … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistrikts-kroner til bosætning på landet

“Det er dejligt, at man over hele landet er opmærksom på hvor vigtigt det er med en øget bosætning i landdistrikterne,” siger Thorkild Ljørring Pedersen, Landdistrikternes Fællesråd, om årets uddelinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Hele 68 projekter med bosætning … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

100 år med menighedsråd

I 2003 fylder Menighedsrådsloven 100 år og det skal fejres, skriver Menighedsrådenes blad. Derfor opfordrer man landets menighedsråd til at forberede festen allerede nu, bl.a. ved at kigge tilbage i sognets og menighedsrådets historie. Også de lokalhistoriske arkiver og lokalbefolkningen … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landsbykontor i købmandsbutikken

Det lille næsten-økologiske samfund Vrads på Silkeborg-egnen var blandt de heldige, der fik del i Bypuljens landsbymidler sidste år. Det har nu ført til at der åbner et landsbykontor på førstesalen over byens lille, økologiske købmandsbutik, der drives af frivillige. … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

400.000 kr. på kistebunden

Vils Invest ApS, hjemmehørende på Mors, har 400.000 risikovillige kroner på kistebunden, der venter på det rigtige projekt i Vils og omegn. Det lokale investeringsselskab, der har ca. 80 anpartshavere, opstod, da brugsen i byen lukkede for godt et år … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Integration i Tjele

Tjele Kommunes Landsbyråd har haft inviteret kommunens indvandrerfamilier på bustur. Indvandrerne, der især kommer fra Somalia og Afghanistan, blev kørt rundt i kommunen og præsenteret for Tjeles natur og kultur. Landsbyrådet fortalte om foreningslivets tilbud, der blev også tid til … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Gode, bæredygtige råd fra borgere til politikere

I dag, d. 3. maj, overrækkes "Borgernes Idékatalog til bæredygtig udvikling" til regeringen og Folketinget. Det sker kl. 14.30 i Fællessalen på Christiansborg og bag overrækkelsen står ca. 200 borgere fra Herning, Glostrup og Odense samt Teknologirådet. I den forgangne … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Lad os få en sundhedsreform

Udsigten til færre sygehuse, langt til skadestuen og om få år en voldsom mangel på praktiserende læger i landdistrikterne får Landdistrikternes Fællesråd til at råbe vagt i gevær. "Det er på tide at få en grundig og bred debat om … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Sønderjyllands Amt skuffer

“Sønderjyllands Amt har på mange måder været et foregangsamt. Det er utroligt trist at se amtet spille så gammel-centralistisk ud på sygehusområdet,” siger Thorkild Ljørring Pedersen, Landdistrikternes Fællesråd, i en kommentar til Sønderjyllands Amts planer om at lukke sygehusene i … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Hellere Sundhedshuse end helseordninger

“Landdistrikternes Fællesråd finder det vigtigt, at der fortsat er en lige adgang til sundhedsydelser, også af forebyggende art. Derfor er vi bekymrede over de mange virksomhedsordninger, der er begyndt at dukke op,” siger Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd. … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyt fra butikkerne på landet:

I Fasterholt, Herning Kommune samarbejder Borgerforening og Forsamlingshus om at få genåbnet byens butik. En købmand fra Viborg har tilbudt sit brugte inventar til butikken og foreningerne sælger morgenbrød i weekenderne for at rejse penge. Desuden har man søgt 100.000 … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Småøernes butikker lider under gratis færger

På Strynø og Avernakø har statens håndsrækning med gratis færgetransport til øboere haft den negative effekt, at omsætningen i øernes dagligvarebutikker er faldet. Øboerne køber ind på fastlandet, hvor varerne er billigere og udvalget større – og mens øboere kan … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyt om butikkerne på landet

Landdistrikternes Fællesråds nyhedsbrev har gennem nogle måneder fulgt dagligvarehandlen på landet tæt. Strukturudviklingen fortsætter: de mindste butikker har svært ved at løbe rundt. Men der er også gode eksempler på lokale kræfter, der er parat til at yde både praktisk … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nye veje for at redde dagligvareforsyningen på landet

Dagligvarebutikker med en årlig omsætning på under 6 mio. kr. lever livet farligt. De kan måske løbe rundt økonomisk, men det kniber med at sikre økonomien til fornyelse og investeringer. Og dermed lever mange landsbybutikker – både købmandsforretninger og Brugsforeninger … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistrikternes Fællesråd holder årsmøde 9. marts

Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen gæster Landdistrikternes Fællesråd ved årsmødet i Jelling på lørdag. “Der er til årsmødet lagt op til store forandringer i Landdistrikternes Fællesråd og vi glæder os til at præsentere resultatet af det sidste halve års intensive arbejde … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Erhvervsråd bør tænke i bløde værdier

Landkommunernes erhvervsråd og erhvervsforeninger bør gå i front for at presse kommunerne til at få udarbejdet landdistriktspolitikker. Ellers taber de i kampen om at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Det mener Landdistrikternes Fællesråd og formand Thorkild Ljørring Pedersen uddyber synspunktet: … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Indenrigsministeriets Landdistriktskonference 2002

Indenrigsministeriets årlige Landdistriktskonference finder i år sted d. 1. og 2. marts på Ærø og får deltagelse af indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.    Temaet bliver "Bosætning, erhverv og kultur i landdistrikterne" og som oplægsholdere er inviteret borgmester Flemming Eskildsen, byggeforsker … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landzonekompetence

Landzonekompetence vil stille krav til både borgere og kommuner "Regeringens forslag om at flytte landzonekompetencen fra amterne til kommunerne kommer til at stille store krav til kommunerne. Men jeg er ikke i tvivl om, at de vil kunne leve op … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Plads til eksperimenter i amter og kommuner

Vær ikke bange for at løbe panden mod systemet – hvem siger, det er systemet, der holder? Sådan vælger Landdistrikternes Fællesråd at læse indenrigsminister Lars Løkke Rasmussens “Frihedsbrev” til amterne og kommunerne, hvor han opfordrer til at nedbryde systemgrænser og … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistriktsportal med daglige nyheder

Landdistrikternes Fællesråd har siden 1997 udsendt et nyhedsbrev hver 14. dag. Men nu lægger vi stilen om: fremover vil man på vores hjemmeside www.landdistrikterne.dk fra mandag til fredag kunne finde en daglig nyhed om livet i de danske landdistrikter. Vi … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Græsrødderne fastlægger Gives landdistriktspolitik

8 borgermøder over hele Give kommune med i alt 400 aktive deltagere er nu mundet ud i en ønskeliste til en landdistriktspolitik for Give kommune. Ønskelisten, der er udformet som et udviklingstræ, kan ses på www.give.dk under aktuelt/landdistriktspolitik. Nu er … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyt liv i tomme landbrugsbygninger

“Det er glædeligt nyt at Miljøministeriet vil lukke op for en bredere anvendelse af tomme landbrugsbygninger. Det vil gøre det lettere at skabe nye erhverv og arbejdspladser i landdistrikterne,” siger Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Thorkild Ljørring Pedersen … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Jul i Landdistrikternes Fællesråd

Klik ind på www.landdistrikterne.dk og følg nedtællingen til juleaften på vores julekalender. Fællesrådets sekretariat holder lukket mellem jul og Nytår. Vi åbner igen onsdag d. 2. januar. Dette nyhedsbrev er det sidste fra Landdistrikternes Fællesråd i 2001. Vi ønsker vore … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landsbybutikker i krise

En lang række dagligvarebutikker i landdistrikterne har akutte problemer eller det, der er værre. Her er en række eksempler fra det seneste halve år: Hallum Brugsforening i Blaabjerg kommune med en omsætning på ca. 4 mio. kr. har annonceret efter … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Her står de sammen om butikken

Mange steder taget lokalsamfundet sagen i egen hånd, når den sidste dagligvarebutik er på vej mod lukning. Her er en række eksempler fra det sidste halve år: I landsbyen Søllinge, Ringe kommune, stoppede byens købmand gennem 30 år pr. 1. … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Støt den lokale butik: køb den – og køb ind i den

Landsbykøbmanden og -brugsen er truede arter. Selvom den seneste revision af Lukkeloven gav lidt fornyet luft til de mindste dagligvarebutikker, lukker der stadig mange butikker på landet. Mange landsbyer prøver at redde den lokale butik ved simpelthen at stifte en … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landsbybutikkernes fremtid er ikke sikret

 "Vi glæder os over, at miljøminister Hans Chr. Schmidt vil give bedre betingelser for udviklingen af butikker i landdistrikterne og ikke mindst at han siger nej til flere storcentre," siger Thorkild Ljørring Pedersen, Landdistrikternes Fællesråd om udmeldingerne fra den nye … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Regeringsgrundlaget og de danske landdistrikter.

Også i Landdistrikternes Fællesråd er det nye regeringsgrundlag blevet læst med interesse. “Der er ikke i oplægget fundet omtale af de særlige vilkår som er gældende for befolkningen i landdistrikterne. Derfor findes heller ingen forslag til sikring af at mulighederne … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside

Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside har i november været ramt af tekniske problemer, hvilket vi beklager. Nu er den klar igen, så det er muligt at se bl.a. “Vision for Bosætning 2020” og aflægge et besøg i Kærumlille 16. maj 2020. Klik … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landbruget i Viborg vil ikke have jordbrugsparceller

Der er rigeligt med nedlagte landbrug i Viborg Amt til byboere med trang til jord under neglene. Det mener i hvert fald Landboforeningerne i amtet, som overfor Viborg Amt siger nej til jordbrugsparceller. Landboforeningerne ser gerne at overflødige landbrugsbygninger og … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nytårsforsæt til det nye kirkeår

Nytårsforsætter hører som regel til d. 1. januar. Men det nye kirkeår begynder d. 2. december og et forsæt i forbindelse med det nytår kunne være at give sig tid til at kigge indenfor i de efterhånden mange vejkirker over … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Sidste chance for at komme med til festen

For de meget hurtige er det muligt at sikre sig en plads til Landsforeningen af Landsbysamfunds jubilæumsfest i Herning d. 1. og 2. december. Festen begynder lørdag kl. 12 og slutter søndag ca. kl. 15. Alle med interesse for landsbyarbejde … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Aldrig mere en 20. november

“Det er ødelæggende for den nære demokratiske debat at holde folketingsvalg samme dag som der er valg til by- og amtsråd. Derfor vil vi opfordre den nye statsminister til at forhindre at folketingsvalg fremover kan afholdes samtidigt med de lokale … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Har du husket…

..at spørge de lokale byråds-, amtsråds- og folketingskandidater, hvad de vil gøre for landdistrikterne og hvordan de vil gøre det, når de bliver valgt? Der er fortsat brug for øget bosætning, flere arbejdspladser, bedre kollektiv trafik, sikre skoleveje, gode mødesteder, … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Ny bestyrelse i Landsforeningen af Landsbysamfund

Landsforeningen af Landsbysamfund har holdt årsmøde og generalforsamling og valgt ny bestyrelse. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: formand: Jytte Aa. Møller, Næsby (Sjælland), næstformand: Knud Jensen, Errindlev (Lolland), kasserer: Erik Rasmus Hansen, Fønss (Fyn), sekretær: Henrik Nebelong, Langebæk (Sjælland), … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

McEwan, mesternoveller og morgengymnastik..

.. er på programmet, når Landsforeningen af Landsbysamfund (LAL) fejrer sit 25 års jubilæum d. 1. og 2. december.    Jubilæet, der fejres med en konference på Holing Vandrerhjem i Herning, byder på både sjov og alvor med forenings-energi og … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Naturen er et fælles gode og en fælles opgave

Øget adgang til naturen. Ordene alene kan få mange lodsejere til at bestille nye skilte med "Adgang Forbudt" og mange frygter, hvad en øget adgang til naturen vil betyde for deres lille plet af Danmarks jord. Landdistrikternes Fællesråd opfordrer dem … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistriktspolitikken rykker så småt – i amterne

Langsomt, men sikkert. Sådan vokser listen over amter, der har udarbejdet og vedtaget en landdistriktspolitik. Det blev de opfordret til i april 1998 af daværende indenrigsminister Thorkild Simonsen. Det er de vestdanske amter, der fører an – jo længere østpå … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Vigtige landdistriktsspørgsmål

Vigtige landdistriktsspørgsmål til by- og amtsrådskandidaterne Kommunalvalget d. 20. november afgør, hvem der i de kommende fire år står med det politiske ansvar for udviklingen i landdistrikterne. Der er derfor god grund til at stille kandidaterne nogle gode spørgsmål, inden … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Rullende ungdomsklub i Dronninglund

Man tager en brugt campingvogn, sætter bærbare PC'ere, Playstations og musikanlæg i, anbringer en klubmedarbejder og et par kasser sodavand i den, spænder den for en bil – og så har man en rullende ungdomsklub.    Det har Ungdomsskolen i … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Tag på landet i Landdistrikternes Uge

Der er masser af muligheder for at opleve livet på landet i Landdistritkernes Uge, som åbner fredag og fortsætter hele skolernes efterårsferie. En lang række landsbyer slår dørene op for vidt forskellige arrangementer og oplevelser. Tag familien med og kik … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Husk Landdistriktspuljen 2002:

sidste frist fredag d. 26. oktober Indenrigsministeriet har udsendt vejledning og ansøgningsskemaer til Landdistriktspuljen 2002. Ansøgningsfristen er i år fredag d. 26. oktober 2001.

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Storbydrømme i Trekantområdet

"Et stykke massiv by-tænkning." Sådan karakteriserer Landdistrikternes Fællesråd Trekantområdets debatoplæg til en strategi for Trekantområdet som Landsdelscenter.  Området, der omfatter kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Børkop, Vejen, Lunderskov og Vamdrup, blev i foråret 2000 udpeget af regeringen til landsdelscenter. Det samme … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Fremtidsværksteder om små teknologier

Mange teknologiske løsninger til behandling af affald og spildevand samt for energi- og vandforsyning er udviklet til store enheder: byer og bydele. De kan ikke umiddelbart bruges af de små samfund. Der er brug for løsninger, der passer til de … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Novellekonkurrence:

Skriv om livet blandt byboere og bønder Landsforeningen af Landsbysamfund fejrer til december sit 25 års jubilæum. I den anledning har foreningen udskrevet en novellekonkurrence med temaet “Blandt byboere og bønder. Folkeliv og foreningsliv på landet”. Ordet er frit. Bare … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Årets landsby er en ø

“Landsbyerne i Danmark” har i år udpeget en hel ø, Samsø, som Årets Landsby. Det sker, fordi Samsø gennem en målrettet indsats har sat egen udvikling på dagsordenen i et godt samarbejde mellem borgere, politikere og embedsmænd.

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistriktspuljen 2002

Indenrigsministeriet har netop udsendt vejledning og ansøgningsskemaer til Landdistriktspuljen 2002. Ansøgningsfristen er i år fredag d. 26. oktober 2001. Vejledning og skema kan læses og downloades i pdf-format fra ministeriets hjemmeside: www.im.dk/landdistriktspulje2002/.

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Pas på metropoltænkning i erhvervspolitikken

Landdistrikternes Fællesråd advarer mod metropol-tænkning i regeringens regionale erhvervspolitik. "Vi hilser den regionale erhvervspolitiske redegørelse velkommen som et oplæg til debat, men vil allerede nu stille spørgsmålstegn ved den opdeling i nye væksterhverv i metropolerne og erhverv med lang tradition … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

¼ mio. byboere på landet

Landdistrikternes Fællesråd vil flytte ¼ mio. byboere på landet over de næste 20 år Mange byboere drømmer om et liv på landet – og ude på landet er der brug for tilflyttere. De bringer nemlig ny inspiration med sig – … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Landdistrikternes Uge for tredje gang

I uge 42, skolernes efterårsferie, er der for tredje gang mulighed for at komme på besøg i landsbyer i hele landet. Over 30 landsbyer, alle i Jylland, har allerede meldt sig med åbne døre i en eller flere dage af … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Kulturmøde i landdistrikterne

Lørdag d. 1. september er der etnisk kulturmarked på Riber Kærgård Landbrugskole. Markedet er startskuddet på et seks måneders projekt i Ribe Amt med titlen “Kulturer mødes og sød musik opstår – i landdistrikterne”. “Noget tyder på at integrationen af … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Naturskånsomt fiskeri skal bevare de små fiskersamfund

“Det er et problem at de små kystsamfund afvikles og at der i disse år sker en voldsom koncentration mod stadigt større fartøjer og større havne. Det er et internationalt problem, men også her i Danmark mærker vi resultaterne i … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Fremtidsværksteder om små teknologier

Teknologirådet holder i oktober tre fremtidsværksteder om små teknologier. Emnerne bliver Energiforsyning (uge 41), Affaldshåndtering (uge 43) og Vandforsyning/spildevand, (uge 44).

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Penge til information om lokalråd

Landsforeningen Af Landsbysamfund meddeler, at Indenrigsministeriets informationspulje i mandags har bevilget kr. 238.750 til foreningens informationsprojekt “Oplysning om lokalråd i Danmark – en vej til optimering af det lokale samarbejde mellem kommunen og dens landsbyer?” LAL står parat til at … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Der skal være sammenhæng i livet på landet

” Ønsker vi fortsat et liv på landet eller skal landdistrikterne være bosætningsreservater for folk med ressourcer til at leve en adskilt tilværelse med karrieren i byen og afkoblingen i boligen på landet?” Spørgsmålet kommer fra centerleder Hanne Tanvig, Center … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Nyt forskningscenter klar til start !

Landdistrikterne får nu sit eget selvstændige forskningscenter med tilknytning til Syddansk Universitet i Esbjerg. Med en bevilling til en femårig forsøgsperiode har Indenrigsminister Karen Jespersen netop givet startsignal til det nye center, der holdt sit første bestyrelsesmøde onsdag den 7. … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Store forventninger til nyt forskningscenter

"Det er i længden uholdbart at landdistrikternes trivsel i Danmark er så afhængig af f. eks. benzinprisernes udvikling. Derfor må vi have en udvikling i gang, så landdistrikterne bliver selvbærende og stærke og ikke så følsomme for konjunktursvingninger som de … Læs resten

Udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev | Skriv en kommentar