Landet kræver bedre muligheder for uddannelse

Alt for længe er uddannelser blevet fokuseret omkring de største byer, uden at det nødvendigvis gør noget godt for kvaliteten, og landområderne står tilbage uden uddannelsesinstitutioner. I Landdistrikternes Fællesråd vil vi sikre bedre uddannelsesmuligheder i hele landet.