Yderområder i offensiven med ny fempunktsplan

Interview med Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er søndag den 2. august bragt i Jyske Vestkysten. 

Steffen_jv 020815

 

 

 

 

 

 

Her kan du læse teksten fra artiklen: 

Yderområder i offensiven med ny fempunkts-plan

Strategi: Fem punkter udgør den plan, der ifølge Landdistrikternes Fællesråd skal få landdistrikterne til at blomstre. Samtidig er det vigtigt at få fokus på yderområdernes potentiale frem for at falde ind i en offerrolle.

Landdistrikternes Fællesråd er i gang med at lancere et bud på vækst og udvikling i landdistrikterne.
Planen indeholder fem punkter, som tilsammen er forudsætningen for, at landdistrikterne har de bedste muligheder for at udvikle sig.
– Det er ikke én ting, der skal til, men en samlet palette af ting, forklarer Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
Et vigtigt element i planen er lånemulighederne på landet. Det er en forudsætning for bosætning og for at fremme erhvervslivet. Det handler ikke om at give særlige vilkår til yderområderne, men om at give samme muligheder og vilkår, som man har i byerne, mener Damsgaard.
Damsgaard kommer også ind på de statslige arbejdspladser, der kom til at fylde meget i den seneste valgkamp. Han er glad for, at regeringen har forpligtet sig til, inden Folketinget samles igen, at fremlægge en plan for, hvilke statslige arbejdspladser, der med fordel kan flyttes ud i landet.
Et kardinalpunkt for Steffen Damsgaard er den digitale infrastruktur.
– Højhastighedsbredbånd er vigtigt for de erhvervsdrivende, for turisterne og for almindelige familier. Det er simpelthen lige så vigtigt som el og vand, siger han.
Samme holdning har landdistriktsordfører Karsten Hønge (SF).
– Det er noget af det vigtigste, samtidig med, at det offentlige skal fungere. Børnene skal passes og der skal være kulturtilbud. Det er forudsætninger for gode liv på landet, siger han.

FAKTA De fem punkter
Planen for udvikling i landdistrikterne inderholder fem punkter, der til sammen er forudsætningen for fremgang i yderområderne: 

  • Infrastruktur, både fysiske veje, havne og så videre, og digital infrastruktur.
  • Erhverv. Iværksætterkultur skal støttes, og lånemuligheder skal sikres.
  • Bosætning. Også her er lånemulighederne vigtige.
  • Sundhed og tryghed.
  • Uddannelsesmuligheder.

– Fokus er flyttet fra stakler til vækstmotor
Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard er meget tilfreds med, at det er lykkedes hans organisation at få politisk fokus på mulighederne i yderområderne.
At fokus er flyttet fra at folk i yderområderne er nogle stakler, der skal have almisser til at se landdistrikterne som det sted, hvor der bliver produceret fødevarer og hentet eksportmilliarder ind til landet. Folketingets landdistriktsordførere er enige: – Før skulle man kæmpe for at få landdistrikterne på dagsordnen.
Der var en tendens til, at blandt andet kommuner fremstillede sig selv som ofre. De har fået en bevidsthed om eget værd, siger landdistriktsordfører Henning Hyllested (EL), der mener det har hjulpet, at området har haft sit eget ministerium og har et folketingsudvalg, ligesom Landdistrikternes Fællesråd har været dygtige til at ” rende politikerne på dørene.” – Og nu hvor grundlaget er på plads, skal vi trække i arbejdstøjet, i første omgang i forhold til de statslige arbejdspladser, siger han.
Den massive fokus forpligter, mener ordfører Henrik Dahl (LA).
– Det har heddet den rådne banan og Udkantsdanmark, men der er kommet fokus på, at det går godt ude i landet. Der er jo problemer med at skaffe arbejdskraft nok nogle steder. Der har været uvidenhed om de gode ting på landet. Nu skal vi politikere levere på de ting, der er kommet fokus på, siger han.

PRODUKTION VS. FORBRUG
Der er dem, der producerer og der er dem, der forbruger. Sådan opdeler etnolog Mark Veicher Danmarks befolkning i en nylig artikel i Information. De to forskellige grupper er efterhånden kommet så langt fra hinanden, at de har svært ved at kommunikere. Problemerne opstår især, fordi forbrugerne inde i byerne gerne vil lave reglerne for dem, der producerer ude på landet, mener landdistriktordfører for Liberal Alliance, Henrik Dahl: – Essensen er, at forbrugsmenneskene i disse år fører en slags krig imod produktionsmenneskene. De vil blandt andet bestemme, hvordan folk skal drive deres virksomheder i produktionszonerne, hvor der må bygges i produktionszonerne, hvad der skal være af offentlig service i produktionszonerne og hvordan selve den landskabelige æstetik skal indrettes, altså hvad der tæller for smukt og grimt, skriver Henrik Dahl, der også kalder forbrugsmenneskenes sejr over produktionsmenneskene ” næsten total.”.

Se model af 5-punktsplan

Læs hvorfor udvikling i danske landdistrikter kræver en BRED indsats

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.