Vi skal have urbaniseringen ned i Danmark

Efter flere år med en mindre urbaniseringsgrad i Danmark end i mange andre EU-lande indtager Danmark en gruopvækkende topplacering. Der kan og skal iværksættes nye tiltag for at ændre på den tendens, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråd og andre interessenter har i lang tid forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på urbaniseringsproblemet og hele den spiral af samfundsmæssige konsekvenser, som det medfører. Politikerne erkender nu også problemerne og har igangsat flere tiltag i et forsøg på at gøre noget ved dem, siger Minister Carsten Hansen, i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Men disse tiltag er desværre ikke nok. Der skal tænkes i helheder, når der træffes beslutninger, prioriteres midler og laves love.

Den landspolitiske platform blev forbedret ved seneste valg med et Folketingsudvalg for Landdistrikter og Øer, og landdistriktsordfører i hvert parti, samt oprettelsen af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som fik flere ansvarsområder omkring landdistrikter, samt en koordinerende rolle, end tidligere ministerier havde haft. Men dette er bare ikke nok.

Landdistrikterne har brug for en højere politisk prioritering og en anden vægtning af værdier, end vi ser i dag. Og så skal beslutningsarbejdet i gang. Megen tid er gået med at vente imens, at der er blevet snakket, påvist, undersøgt, diskuteret osv. Det, der mangler nu, er en handlingsplan – med en skarp tidshorisont indarbejdet, som viser, at det her er et emne, som man politisk helhjertet ønsker at gøre noget ved. Ikke kun fordi man vil forsøge at redde landdistrikterne, men fordi man vil forøge den fælles ”samfundslagkage”, som vi alle lever af. Og det sker kun, hvis der er udvikling og vækstmuligheder i hele landet.

Landdistrikternes Fællesråd er med i alliancen Danmark På Vippen, som er en videngenerator og derved selv med til at skabe en faglig viden, som inddrager flere og bredere perspektiver end de analyser, vi kender i dag. De første resultater til debatten vil kunne ses i en hvidbog, som kommer i april/maj måned.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard har tidligere ønsket en overordnet Kommission for Landdistrikters, Regional- og Yderområders udvikling og vækst. En udkantskommission blev annonceret i 2010-2011, men blev senere droppet i 2012, da regeringen ikke kunne afsætte de 100 mio. kroner, som man forventede, at initiativerne bag kommissionens anbefalinger ville koste. Den beslutning ærgrer man sig over i Landdistrikternes Fællesråd, for var der taget hul på arbejdet for år tilbage, så havde politikerne allerede nu kunnet være klar med beslutninger. I Landdistrikternes Fællesråd ser man frem til, at en kommission kommer på bordet igen, efter de seneste tilkendegivelser fra forskellige fronter.

 

Konkrete forslag:

  • Folketinget/regeringen nedsætter: Kommission for Landdistrikters, Regional- og Yderområders udvikling og vækst til at arbejde med en udviklings- og vækstorienteret vision for landdistrikter og regionalområder (dvs. det meste af landet, som ligge uden for hovedstadsområdet og de 4-5 største byer samt ”bybåndet” langs E45 og Jyllands østkyst). Den skal komme med konkrete løsningsforslag til landspolitikerne til at indfri visionen.

  • Folketinget og regeringen skal vedtage, at alle nye love og tiltag skal vurderes i relation til en Landdistrikts-, Regional- og Yderområde vurdering, som beskriver de samlede konsekvenser en lovændring/lovtiltag vil have. Politikerne skal blive bevidste om, hvilke konsekvenser deres love kan/vil få.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.