Bevar professionsuddannelser i yderområderne

[LDF] Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, foreslår indførelse af et udkantstillæg til professionshøjskolerne. Tillægget skal sikre, at man også fremover kan uddanne sig til lærer, sygeplejerske og pædagog i yderområderne. 

Forslaget kommer i kølvandet på regeringens udspil til forhandlingerne om globaliseringsmidlerne. I udspillet er der lagt op til, at professionshøjskolernes andel af midlerne skal reduceres fra 10 til 2%. I kroner og ører svarer det til en reduktion fra 231 mio. kr. i år til 65 mio. kr. til næste år.

På professionshøjskolerne frygter man, at det vil føre til lukninger af de mindre uddannelsessteder. VIA University College er den største af professionshøjskolerne, og her er rektor Harald E. Mikkelsen ikke bange for at sætte navn på de truede uddannelsesmiljøer.

– I den umiddelbare farezone er læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum samt pædagoguddannelsen i Ikast og pædagoguddannelsen i Grenå, skriver han i en kommentar på VIA’s hjemmeside.

LDF-formand Steffen Damsgaard forudser, at det kan få alvorlige konsekvenser.

– Yderområderne har i forvejen problemer med at rekruttere lærere, sygeplejersker og pædagoger, og problemet vil blot blive forstærket, hvis de unge skal flytte til storbyen for at tage disse uddannelser, siger han og fortsætter

– Jeg vil tage kontakt til de relevante politikere på Christiansborg for at gøre dem opmærksom på, hvilke konsekvenser det her vil have. Og jeg vil kraftigt opfordre dem til at bevare professionshøjskolerne andel af globeliseringsmidlerne, så det nuværende udbud af uddannelser kan fastholdes – også i yderområderne.

Ifølge Steffen Damsgaard er det dog nødvendigt at skabe nogle rammebetingelser, som kan sikre, at besparelser ikke automatisk rammer de mindre uddannelsessteder i yderområderne. Derfor foreslår han, at staten indfører et udkantstillæg til professionshøjskolerne, som det kendes fra de almene gymnasier, og som det netop er blevet indført i forhold til erhvervsskolerne.

– Udkantstillægget skal gives som et særskilt tilskud til professionshøjskoler, som udbyder en uddannelse i et udkantsområde. Det vil give professionshøjskolerne et håndfast økonomisk incitament til at opretholde de mindre uddannelsesmiljøer – især hvis der reelt er tale om tilførsel af nye midler, og ikke bare en omlægning af eksisterende tilskud, som det var tilfældet på erhvervsskoleområdet.

– Med et udkantstillæg kan vi sikre, at der også fremover vil være et uddannelsestilbud til den gruppe af unge, som ikke umiddelbart er tilbøjelige til at flytte til storbyerne for at tage en uddannelse. Det er nødvendigt, hvis vi vil undgå en yderligere skævvridning af samfundet, hvor de veluddannede bor i storbyerne, mens de mindre veluddannede bor i udkantsområderne, slutter LDF-formanden.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *