Udkantstillæg til erhvervsskoler

[LDF] For erhvervsskoler i tyndt befolkede områder kan det være svært at opretholde et bredt udbud af uddannelser. Det skal et nyt udkantstillæg til erhvervsskolerne råde bod på.

Handelsskoler, tekniske gymnasier og erhvervsskoler i landets yderområder vil fremover få 200.000 kr. pr. grundforløb på erhvervsuddannelserne og et tilsvarende beløb pr. hhx- og htx-udbud. På den måde vil regeringen give skolerne et incitament til at fastholde og udvide udbuddet af uddannelser.

Udkantstillægget gives til skoler der udbyder erhvervsuddannelser i kommuner med en befolkningstæthed under 200 indbyggere pr. km2, og med en lav befolkningstilvækst blandt 15-24-årige. De kriterier opfyldes af 18 uddannelsesinstitutioner landet over.

En af de berørte erhvervsskoler er EUC Nord, der udbyder et bredt udsnit af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale i Hjørring og Frederikshavn. På EUC Nord kan man se frem til et samlet udkantstillæg på 2,6 mio. kr. Til gengæld mister skolen en halv million kroner på den reduktion af taxametertilskuddet, som regeringen bruger til at finansiere udkantstillægget.

A. Neil Jacobsen, direktør for EUC Nord, vil se de 2,1 mio. kr., før han rækker armene i vejret. Men umiddelbart vurderer han, at udkantstillægget vil have den ønskede effekt.

– Vi overvejer for tiden at oprette en ny uddannelse i Frederikshavn og dublere et eksisterende tilbud i Brønderslev. Og vi kan se, at tiltaget i Brønderslev vil koste lidt over 200.000 kr. Her vil udkantstillægget klart spille en rolle i vores overvejelser, siger A. Neil Jacobsen.

Han påpeger, at udkantstillægget bakker op om EUC Nords overordnede vision og strategi.

– Vi kan se, at hvis vi nedlægger et uddannelsestilbud, så forsvinder det helt fra regionen. Derfor har vi har en ambition at fastholde et bredt udbud af erhvervsuddannelser.

På EUC Syd er man knap så begejstrede. EUC Syd udbyder erhvervsuddannelser i de 4 sønderjyske kommuner, men det er kun uddannelserne i de tyndt befolkede Aabenraa og Sønderborg Kommuner, der kvalificerer til et udkantstillæg. Samlet kan EUC Syd imødese et tillæg på 2 mio. kr.

Men ifølge vicedirektør Hans Lehmann tjener tillægget blot til at minimere de besparelser, som erhvervsskolerne i forvejen er udsat for.

– Vi vinder på en karrusel, hvad vi sætter til på rigtig mange gynger, siger han. – For EUC Syd betyder udkantstillægget i bedste fald, at vi kan fastholde det udbud, vi har.

Et udkantstillæg til erhvervsskolerne er et emne, som Landdistrikternes Fællesråd har bragt på banen, når man har diskuteret rammevilkår for uddannelse med politikerne. Derfor glæder LDF-formand Steffen Damsgaard sig over, at tillægget nu bliver en realitet.

– Erhvervsuddannelserne henvender sig især til den gruppe af unge, som ikke flytter til storbyerne for at tage en uddannelse. Det er vigtigt, at vi sikrer, at også denne gruppe af unge har adgang til et bredt udbud af uddannelser. Og alle undersøgelser viser, at uddannelse er en forudsætning for udvikling. Derfor vil udkantstillægget ikke bare gavne de enkelte skolers økonomi. Det vil også gavne udviklingen i yderområderne, siger Steffen Damsgaard.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *