Til Partilederne. Husk nu jeres løfter!

KNÆKKER DANMARK?

Landdistriktsdanmark til partilederne: Husk nu jeres løfter!

Der er for alvor kommet fokus på udfordringerne i landdistrikter og yderområder, efter at 40 danske kommuner via deres medlemsskab i og anført af Landdistrikternes Fællesråd, råbte om hjælp fra politikerne til at skabe bedre rammevilkår for vækst og udvikling i Danmarks landdistrikter. Særligt til gårsdagens partilederrunde – Demokratiets Aften – som blev vist på DR1, blev der udtrykt mange holdninger og ikke mindst løfter i forhold til, hvordan vi i fremtiden får ET HELT DANMARK I BALANCE. Men holdning bør altid forfølges af konkret handling – også i politik!

Landdistrikter og yderområder har et stort uudnyttet potentiale for at skabe vækst og udvikling og dermed sikre ET HELT DANMARK I BALANCE. Alene i landbruget og dets følgeerhverv, som er et af de større områder i landdistrikterne, vil der kunne skabes op imod 25.000 nye jobs, hvilket ligeledes vil stimulere eksporten med op imod 30-50 mia. kroner mere årligt. Det vil dermed være med til at  skabe yderligere vækst og udvikling for hele landet. Denne kendsgerning er blevet overset af både medier og politikere, som konsekvent har fremstillet landdistrikterne som en byrde for samfundet. Det er derfor positivt, at politikerne nu vil handle i forhold til landdistriktsområdet, og at det er blevet tydeliggjort, at der er mange potentialer i Landdistriktsdanmark.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er positiv over, at landdistrikter og yderområder er kommet på dagsordenen og er glad for, at politikerne vil forbedre forholdene i landdistrikterne: ”Det er meget positivt, at samtlige partiledere vil arbejde for at sikre de basale rammevilkår for landdistrikterne. Det er at vise respekt overfor de cirka 2 millioner danskere, der bor, arbejder og betaler skat herude. Samtidigt er det vigtigt, at dette ikke bare bliver et valgløfte, men at der kommer konkret handling fra Christiansborg – også når det bliver hverdag igen.” 

Steffen Damsgaard bemærkede, at følgende emner blev berørt under partilederrunden fra de forskellige partiledere: Bedre rammevilkår for erhverv som turisme, landbrug og produktion generel. Udflytning af statslige arbejdspladser og udflytning af uddannelsesmuligheder. Lempelser i planloven. Højhastighedsbredbånd til alle! Flere læger til yderområder. Manglende finansiering af bolig og erhvervsejendomme. På ALLE områder har Landdistrikternes Fællesråd arbejdet på at påvirke politikerne, og det er lykkedes nu! Der er dog stadig en række udfordringer, fx at yderkommuners økonomi defineret fra staten ikke levner mulighed for god lokal service. Det skal ændres snarest muligt.

Landdistrikternes Fællesråd, hvor blandt andet Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, Coop og Håndværksrådet er medlemmer mener, at forudsætningen for, at vi får et Danmark i bedre balance, hvor der er gode forhold for borgere og virksomheder, er, at de basale rammevilkår bliver styrket: ”Hvis rammevilkårene på en række områder forbedres, vil landdistrikter og yderområderne i Danmark kunne bidrage endnu mere til den store værdiskabelse og nettoeksport, som allerede i dag skabes uden for de største byer, og som er grundlaget for vores velfærdssamfund”, afslutter Steffen Damsgaard.

                                                             

For yderligere oplysninger, venligst kontakt:

Steffen Damsgaard, formand, 51740062, formand@landdistrikterne.dk

Noa Jankovic, pressemedarbejder, 71708249, noa@landdistrikterne.dk

BILAG

Landdistrikternes Fællesråds fokusområder

De områder, hvor rammevilkårene skal forbedres for at sikre udvikling og vækst i landdistrikter og yderområder:

FYSISK BOSÆTNING: Det skal være muligt at skaffe finansiering til boliger i landdistrikter og yderområder, så bosætning er muligt. Planloven skal lempes i landzone, kystnærhedszone og i enkelte tilfælde i strandbeskyttelseslinjen.

Der skal sikres bedre økonomiske rammer for land- og yderkommuner ved at der skabes en anden økonomisk fordeling, så basal service kan opretholdes også i landdistrikterne.

ERHVERV / BESKÆFTIGELSE: Det skal være muligt at skaffe finansiering til investering og udvidelse af erhvervsejendomme, uanset hvor i landet virksomheden er placeret. Planloven skal lempes i landzone, kystnærhedszone. Der skal skabes bedre rammevilkår for erhverv, der har stor betydning for landdistrikter og yderområder.

Der skal udflyttes statslige arbejdspladser og videregående uddannelsesinstitutioner til hele landet.

INFRASTRUKTUR: Alle landets egne har behov for hurtigt og stabilt højhastighedsbredbånd og mobilbredbånd, for at der kan ske bosætning, og for at man kan drive virksomhed. Der skal udvikles yderligere i den overordnede infrastruktur med vejnet og havneudvikling.

UDDANNELSE: Der skal skabes grundlag for nære tilbud omkring grundskoler. Der skal sikres nære tilbud om ungdomsuddannelser i alle land- og yderkommuner. Professionshøjskoleuddannelser, KVU, MVU og Universitetsuddannelser skal i større omfang placeres mere decentralt end i dag for at styrke sammenhængen til erhvervslivet og sikre bosætningen.

SUNDHED / TRYGHED: Vi bør have mulighed for de samme tilbud. Dette gælder også indenfor sundhedsområdet, hvor kraftige rationaliseringer og centraliseringer har gjort, at mange arbejdspladser er forsvundet til de 3-4 største byer. Der skal ske en decentralisering, og der skal samtidig sikres læger i hele landet.

ANDET: Alle love i Folketinget skal i fremtiden konsekvensvurderes ud fra betydningen på landdistrikter og yderområder. Regeringen skal på tværs af folketing, regioner og kommuner skabe en vision for Danmark, der hænger sammen – Et Danmark i Balance!

Se DR1 Udseendelse: Demokratisk aften her

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.