Ringkøbing-Skjerns landsbyer er klar til at blive energioptimerede landsbyer

Syv landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune er klar til at energioptimere ud fra kommunens energimålsætning med titlen ENERGI 2020.

Nu har Ringkøbing-Skjern kommune desværre trukket sig ud af samarbejdet med landsbyerne, ved at undsige sig ejerskabet til kommunens egen energimålsætning! Landsbyerne har lavet en unik model for energi opgradering af boligmassen i landdistrikterne som passer godt ind i kommunens målsætning, men nu har landsbyerne sat projektet på stand by foreløbig.

Formålet med landsby-modellen er at nå boliger på landet og i små landsbyer, hvor det er svært eller umuligt at opnå sund økonomi i fælles varmeforsyningsanlæg. I projektet tænkes der optimering af energianlæg og energikilder til fx varmepumper, jordvarme, solvarme, solceller og husstandsmøller, samt reducering af energiforbruget eller energispildet ved efterisolering, elsparetiltag m.m.

De 7 landsbyer med ca. 1650 boliger er klar til at blive kontaktet via borgermøder og målet er at 300 boliger skal med i første omgang. Med en energioptimering anslås det at der årligt kan spares ca. 1400 tons CO2 ved udskiftning af fx oliefyr samt andre tiltag. Der laves simpelthen en energicertificering af hver bolig.

Jes Nissen som er lokal medinitiativtager på projektet mener der er et kæmpe potentielt marked som venter på at blive skudt i gang i samarbejde mellem landsbyerne og kommunen og de øvrige mulige interessenter og aktører i modellen.

Hver af de forventede 300 boliger besøges af en energikonsulent som gennemgår hver ejendom og kommer med forslag til forbedringer. De 300 skal nu gå med i et fælles indkøbsfællesskab omkring de investeringer i energianlæg og energibesparende foranstaltninger der skal laves. Dette vil give mulighed for at opnå rabatter på investeringerne med sådan en mængde. Ved at lave det over en årrække kan også lokale producenter af teknologier og håndværkere levere 

Da tendensen er, at boligmarkedet kigger på de samlede boligudgifter (renter og afdrag, skatter/ afgifter og varmeudgifter) på en ejendom, vil landdistrikterne sakke yderligere bagud hvis ikke der skabes et koncept som gør det muligt for langt de fleste borgere på landet at investere i rentable, vedvarende energikilder. Her er udfordringerne bl.a. at skaffe den nødvendige finansiering til energiinvesteringer i boliger i landdistrikterne hvor friværdien og belåningsprocenten ofte er lavere end i byerne.

Konceptet tager udgangspunkt i, at den individuelle husstand optager lån til den foreslåede investering. Dette lån tilbagebetales gennem den beregnede energibesparelse således, at husstanden i princippet ikke ”skal ha´ pungen op af lommen. Der kan tænkes flere modeller omkring sikkerhedsstillelse for lånene hvis det er nødvendigt. I stedet for individuel sikkerhedsstillelse kunne én model kunne være en fond, hvor indskyderne i denne var de finansierende pengeinstitutter, låntagerne og fx EU-midler eller andre fonde. EU-midler, kommunemidler, fonde etc.) Denne fond skulle stå som sikkerhed for alle lånene, idet det i konceptet er en forudsætning, at der ikke skal foretages individuel kreditvurdering og ej heller tages pant i den enkelte ejendom. Det er muligt at lave denne model.

Det bærende element for konceptet er, at det skal være solidt forankret i det aktuelle område og at det skal være tilgængeligt for alle som ejer en ejendom hvor det er økonomisk forsvarligt at gennemføre en

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *