Nyt udvalg stiller skarpt på erhverv i landdistrikter


Landdistrikternes Fællesråd nedsætter et udvalg for de erhverv, der fylder meget i land- og yderområderne. Landbrug & Fødevarer, Danmarks Rederiforening, Håndværksrådet og Horesta er blandt medlemmerne.


På Landdistrikternes Fællesråds årsmøde brugte formand Steffen Damsgaard lejligheden til at lancere et nyt tiltag i kampen for at skabe et Danmark i bedre balance. Et nyt udvalg, der skal komme med konkrete anbefalinger til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Udvalgets fokus vil være på små- og mellemstore virksomheder i landdistrikterne inden for de erhverv, der fylder meget uden for de største byer; Landbrug- og fødevareproduktion; produktion – herunder Det Blå Danmark og industri – og turisme.

Derfor er medlemmerne i udvalget også bredt sammensat af repræsentanter fra brancheorganisationer, finanssektoren og universiteter. 

– Vi er meget stolte af at have samlet nogle af de vigtigste aktører inden for de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne i ét udvalg. Sammen vil vi stå endnu stærkere i arbejdet med at skabe et Danmark i bedre balance, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Han understreger, at små- og mellemstore virksomheder ud over at gavne økonomien leverer et konkret bidrag til samfundet blandt andet i form af beskæftigelse, bosætning og aktivitet i yderområderne.

Udvalgets medlemmer skal over tre møder kortlægge vækstpontentialet for de tre landdistriktserhverv, herunder hvilke muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for så vidt angår konkurrenceevne og udvikling af landdistrikter. 

– De tre erhverv der fylder meget i landdistrikterne kommer i den grad til udtryk igennem små- og mellemstore virksomheder, der ligger rundt omkring i landet. De skaber ikke bare en kæmpe værdi for landområderne, men for hele samfundet. Her er udvalget en oplagt mulighed for at vise præcist, hvor stort bidraget til hele Danmarks økonomi er, og samtidig finde nye veje til at stimulere væksten, siger Steffen Damsgaard.

Resultaterne af udvalgets arbejde samles i en redegørelse, som præsenteres i slutningen af 2017 og forelægges Erhvervsstyrelsen.

Medlemmerne af udvalget forventes at blive:

− 1 medlem (formand) udpeget af Landdistrikternes Fællesråd
− 1 medlem udpeget af Landbrug & Fødevarer
− 1 medlem udpeget af Danmarks Rederiforening
− 1 medlem udpeget af Horesta
− 1 medlem udpeget af Håndværksrådet
− 1 medlem udpeget af Nykredit
− 1 medlem udpeget af Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet
− 1 medlem udpeget af Københavns Universitet

Udvalget sekretariatbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.