MOLLY kan være med til at skabe sammenhængskraft yderområderne imellem

I midten af juni var Bornholm pludselig overalt i alle landets medier. Det handlede ikke om sommerferie, sol over Gudhjem og røgede sild. Det handlede om Danmarks nye politiske festival Folkemødet, der involverede politikere, erhvervsliv, organisationer og borgere i en grad, så det skabte national bevågenhed. Folkemødet er begyndelsen på en ny fortælling om Bornholm. En fortælling om en ø, hvor der er initiativ og vilje til noget nyt. Ikke mere udkantsdanmark, ikke mere klynken.

Vi mennesker søger mening. Der er en stadig større efterspørgsel efter autenticitet og oplevelser i fritids- og arbejdslivet. Bornholm er kendt af alle. En del af fortællingen om Bornholm er forestillingen om det enkle liv; om et sted, der indfrier drømmen om oplevelser og oprindelighed. Det er en del af Bornholms – og resten af Danmarks – vækstgrundlag fremover at kunne tilfredsstille den drøm. Det vi normalt kalder for oplevelsesøkonomi. Det har vi et andet navn for: MOLLY.

MOLLY – kort for ’Master i Oplevelsesledelse i Yderområder’ – er et modtræk til den stadig større centralisering af forskning og viden i de største byer, der finder sted i disse år. Fusioner synes at være tidens løsen inden for den akademiske verden. MOLLY handler om at samle, kvalificere og opbygge den viden, der er i regioner og yderområder, der ligger langt fra de etablerede uddannelsescentre. Ikke gennem gammelkendte metoder som medfinansieret deltagelse i forskningsprojekter, der munder ud i projektrapporter, kun de færreste vil ulejlige sig med at læse. Men derimod regionalt forankret i mennesker i erhverv; ledere og entreprenører med kort vej til at føre ting ud i livet. Det er en stor del af MOLLYs succes, at uddannelsens resultater er opnået med fysisk tilstedeværelse i samme rum af et lokalt hold, på tværs af brancher og sektorer inden for en region. På den måde er uddannelsen afgørende i forhold til at scanne stedbundne ressourcer og samtidig give væsentlige aktører det bedste mulige udgangspunkt for at kunne agere i det oplevelsesøkonomiske samfund, vi allerede er ankommet til.

 

Y-faktor

I 2009 indgik Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) et samarbejde med Roskilde Universitet om at udbyde masteruddannelse i oplevelsesledelse på Bornholm. MOLLY muliggør, at der kan uddannes mastere i oplevelsesledelse fra Roskilde Universitet i danske yderområder. MOLLY er fysisk forankret på CRT på Bornholm, målrettet de særlige vilkår, som et dansk yderområde har. Ikke noget med grundlæggende at basere sig på fjernundervisning eller fjernstyring af uddannelsen. Livet er lokalt.

I forsommeren 2011 dimitterede det første hold mastere, i alt 14, ligeligt fordelt mellem kønnene og med et aldersgennemsnit på medio 40 år. De nyudsprungne oplevelsesmastere repræsenterer ledelseslaget i kulturinstitutioner, samt både offentlige og private virksomheder, der ikke normalt direkte forbindes med oplevelsesøkonomi. Det er ledere og entreprenører, som har fået mulighed for at møde hinanden, fordi holdet er gået på tværs af brancher og sektorer. En fælles kendt virkelighed i et konkret dansk yderområde – i dette tilfælde Bornholm – har været referencerammen gennem de to år. Den fælles referenceramme og det netværk, der er blevet skabt mellem de studerende, er afgørende i forhold til at forløse de potentialer, som oplevelsesøkonomien har i området. Det er Y’et i MOLLY, der gør forskellen. Y-faktoren, så at sige, i det hele er, at uddannelsen foregår lokalt, og at den indhentede viden forbliver i lokalområdet.

Det er i sig selv en god historie. Og ser man nærmere på de masterafhandlinger, der er blevet udarbejdet frem mod sommeren, udgør de tilsammen et handlingsrettet med- og modspil til en traditionel regional udviklingsplan. En alternativ plan, der ikke er blevet til som del af en politisk beslutningsproces og udvandede visioner, men gennem hvad vi kan kalde ’borgerdreven innovation’. Her ligger en konkret drejebog til, hvordan Bornholm skal angribe mulighederne inden for oplevelsesøkonomien. Blandt de specialeemner, der er blevet skrevet om, kan nævnes: ’Mødet med skadestuen – oplevelser i venteværelset’, ’Ledelse af frivillige’ og ’Gæst/vært-mødet i en forvaltningskontekst’.

 

Uddannelse som eksportvare

Initiativet med at uddanne fastboende i yderområder på et højt akademisk niveau bliver fulgt med interesse både herhjemme og i udlandet. Det har resulteret i udviklingen af MOLLY-karavanen; en model hvor uddannelsen er forankret på Bornholm, men tilbydes andre yderområder gennem at skabe nye fulde masterhold lokalt, som undervises der, hvor de bor og arbejder. Det er en efterspurgt vare: MOLLY-karavanen ankom til Thy i starten af 2012, hvor et nyt hold studerende startede i Thisted. Længere ude i horisonten har islændingene har også meldt deres interesse for at importere uddannelsen.

Erfaringerne fra masteruddannelserne ved universiteterne i de største byer viser, at holdene generelt er sammensat af studerende fra et stort geografisk område, og fra virksomheder og institutioner, hvis udfordringer og forudsætninger er meget adskilte. På den baggrund er MOLLY-uddannelsen unik, idet det er den eneste masteruddannelse, der udbydes lokalt i et udvalgt yderområde, og hvor de studerendes projekter får direkte effekt i et fælles lokalområde. 

Hvis efterspørgslen breder sig, kan MOLLY være med til at skabe sammenhængskraft yderområderne imellem. Det er områder, der har nogle fælles forudsætninger og udfordringer at handle i forhold til. Det kunne være en tiltrængt udfordring til centraliseringen.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Et svar til MOLLY kan være med til at skabe sammenhængskraft yderområderne imellem

  1. Jørgen Hammer skriver:

    God artikel. Men må jeg supplere. Den omtalte Y-faktor er ikke bare en faktor men må også ses som et Y-kromoson, som bærer arvelige egenskaber og som muliggør genernes nedarvning. De spiller en vigtig rolle i forbindelse med arternes formering, homøostase (selvopretholdelse) og evolution.

    Når Y-kromosonet er stærkt, som vi ser det hos færinger og islændinge, drages de tilbage til deres yderområde, og giver det kaft, liv og fornyet indhold. Det må vi håbe, også vil komme til at gælde for danskere, der gennem MOLLY genopdager kvaliteterne i deres yderområder og bidrager til at give disse kraft, liv og fornyet indhold.

    Jørgen Hammer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *