Mellembyprojektet er afsluttet – men processen langt fra færdig

Landdistrikternes fællesråd har sammen med 6 Mellembyer (Hovedbyer i de tidligere kommuner) gennemført et pilotprojekt over to år.

Formålet var at få sat gang i udvikling i byerne, der nogle steder var gået helt i stå og flere af byerne oplevede tilbagegang.

Der blev fundet 6 byer, som havde mod på at være med i pilotprojektet. Byerne blev fundet efter en rundsendt opfordring til mellembyer om at være med.

De 6 byer der deltog: Holsted, Ølgod, Egtved, Glamsbjerg, Ørbæk og Gram.

Det var vigtigt for projektet at byerne var meget forskellige, så man kunne få erfaringer af forskellig art. Nogle af byerne havde fået lidt gang i udviklingen, andre var gået helt i stå og en enkelt var ved at forfalde, med mange lukkede butikker, forfaldne huse m.v.

Byerne skulle give tilsagn om at nedsætte en arbejdsgruppe i hver by, med deltager fra foreningsliv, erhvervsliv og borgere. De skulle ligeledes give tilsagn om at bruge mange frivillige timer på arbejdet. Byerne skulle også redegøre for deres samarbejde med kommunen.

I flere af byerne var der ikke et samarbejde med kommunen, derfor brugte de enkelte af disse byer og projektledelsen det første stykke tid på at få etableret dette samarbejde. Byerne skulle ligeledes udpege hver to repræsentanter til en styregruppe, der sammen med projektledelsen, skulle være tovholdere og holde jævnlige møder. De 6 deltagende byer var alle villige til det og forløbet blev meget fint.

Der blev fra starten afholdt et visionsværksted, med deltagelse af de arbejdsgrupper byerne havde nedsat. Her var der inviteret en ekstern konsulent og flere foredragsholdere udefra.

Herefter gik arbejdet i gang.

Det første man stødte ind i, i faktisk alle byer, var den manglende sammenhængskraft. Sammenhængskraften var stort set ikke til stede, tværtimod kunne erhvervsforening, handelsforeninger, borgerforeninger, idrætsforeninger og andre ikke samarbejde med modarbejdede flere steder hinanden. Dette blev der brugt en del tid på.

Det lykkedes alle steder at få denne sammenhængskraft etableret og herefter begyndte det at gå stærkt.

Der blev afholdt borgermøder, lavet udviklingsplaner, nedsat arbejdsgrupper indenfor forskellige temaer i byerne. Byerne begyndte stille og roligt at udvikle sig.

Et par af byerne gav fra starten udtryk for at de var gået helt i stå og næsten havde opgivet.

Der var lukket butikker, kulturinstitutioner, bygninger forfaldt, hotellet var lukket o.s.v.

Men efter at de nu kom med i det her projekt begyndte der at ske noget, man kunne se lyset, der blev omtale i pressen og via det kom man med i andre projekter, fordi kommuner og andre interessenter fik øje på os, som en udtrykte det.

Det beskriver nok meget godt hvad der skete i projektet, man fik modet til selv at tage fat, det havde disse mellembyer ikke været vant til, fordi de var hovedbyer før kommunalreformen.

Alle de 6 byer har oplevet udvikling, de er blevet kendt, der har været rigtig meget presseomtale. P4 har flere gange bragt interview med byerne og med kommunerne. Fyns amtsavis kørte artikler over en hel uge om projekt mellemby. Jyske Vestkysten har bragt mange artikler.

 

Projektets forløb er nøje beskrevet i en rapport som er vedhæftet og som også findes på www.landdistrikterne.dk. Rapporten er udleveret til deltagere på et afslutningsseminar, her deltog 45 mellembyer.

 

Pilotprojektet blev støttet med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.